lumminiscències

Como el mismo título indica: luces intermitentes

Les dones//The womens//Las mujeres.

  Malgrat que sembli impossible que les velles tendències enquistades d’aquest món siguin susceptibles de ser canviades…, succeirà tot i l’oposició d’energíes que s’aferren als vell patrons. Déu ens diu … Continua llegint

Març 18, 2018 · Deixa un comentari

Dir a Déu el que ha de fer//Telling God what to do//Decir a Dios lo que debe hacer.

CANÇÓ:  *Oh Mare i Pare méu, tingues misericòrdia dels que són infeliços!—SONG * Oh Mother and my Father, have mercy on those who are unhappy!…  CANCIÓN * Oh Madre y … Continua llegint

Març 17, 2018 · Deixa un comentari

La conciencia de ser almas, nos hace madurar.

Cuando por fin nos damos cuenta de que somos almas y no sólo un cuerpo que tiene vida.., podemos “madurar”. O sea, nos da perspectiva; así podemos separar la conciencia … Continua llegint

Març 16, 2018 · Deixa un comentari

The consciousness of being souls, makes us mature.

When we finally realize that we are souls and not just a body that has life .., we can “mature”. That is, it gives us perspective; thus we can separate … Continua llegint

Març 16, 2018 · Deixa un comentari

La consciència de ser ànimes, ens fa madurar.

Quan per fí ens adonem que sóm ànimes i no només un cos que té vida.., podem “madurar”. O sigui, ens dóna perspectiva; així podem separar la consciència del que … Continua llegint

Març 16, 2018 · Deixa un comentari

Reiki and the Goa’uld.., or, self-help.

Reiki is the best method to recover when you are very tired, is like getting into the trunk of renovation of the Goa’uld of the saga of the Stargate (Star … Continua llegint

Març 15, 2018 · Deixa un comentari

Reiki i els Goa’uld…, o, l’autoajuda.

Reiki és el millor mètode per recuperar-se quan s’està molt cansat, és com ficar-se al sarcòfag de renovació dels Goa’uld de la saga de la Porta Estel·lar (Star Gate). A … Continua llegint

Març 15, 2018 · Deixa un comentari