lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Responsabilitat i karma//Responsibility and karma//Responsabilidad y karma.

 

el-karma-existe-4_optCadascú és responsable de les seves pròpies accions que vénen dels seus pensaments, elaborats pel seu pròpi intelecte. Així que, el karma de cadascú és generat per ell mateix. No val a dir: “-M’he vist obligat a fer… -La culpa del que em passa és d’aquell o d’allò… -Si les coses hagéssin anat d’una altra manera…”. El karma, allò que atraiem a la nostra vida és el resultat de tot el que pensem, la actitud, la intenció i l’acció del que realitzem.karma

Així doncs.., no caiguem en la victimització; no siguem criatures petites; siguem adults responsables, coherents i conscients. Tanmateix, tampoc ens hem de sentir responsables de les accions del demés; això sería crear-se més lligams de karma que ens mantindríen esclavitzats. Podem ajudar, podem sentir solidaritat per alguna causa, podem educar els fills, ho podem fer tot si som conscients de que no ens hi hem d’aferrar emocionalment. L’aferrament implica esclavatje i com a conseqüència… més karma negatiu.


Each one is responsible for his own actions that come from his thoughts, elaborated by his own intellect. So, the karma of each one is generated by himself. It is not worth saying: “-I was forced to do … -The fault of what happens to me is that or that …” If things had gone differently … “. Karma, what we attract to our life is the result of karmaeverything we think, the attitude, the intention and the action of what we do.

So … we do not fall victim to victimization; let’s not be small children; Let’s be responsible, coherent and aware adults. However, we should not feel responsible for the actions of others either; this would create more bonds of karma that would keep us enslaved. We can help, we can feel solidarity for some cause, we can educate the children, we can do everything if we are aware that we do not have to become emotionally attached. Attachment implies slavery and as a consequence … more negativ karma .


Cada uno es responsable de sus propias acciones que vienen de sus pensamientos, elaborados por su propio intelecto. Así que, el karma de cada uno es generado por él mismo. No vale decir: “-Me he visto obligado a hacer … -La culpa de lo que me pasa es de aquel o de aquello … -Si las cosas hubieran ido de otra manera …”. El karma, lo que atraemos a nuestra vida es el resultado de todo lo que pensamos, la actitud, la intención y la acción de lo que realizamos.karma

Así pues .., no caigamos en la victimización; no seamos niños pequeños; seamos adultos responsables, coherentes y conscientes. Sin embargo, tampoco debemos sentirnos responsables de las acciones de los demás; esto sería crear más lazos de karma que nos mantendrían esclavizados. Podemos ayudar, podemos sentir solidaridad por alguna causa, podemos educar a los hijos, lo podemos hacer todo si somos conscientes de que no nos tenemos que apegar emocionalmente. El apego implica esclavitud y como consecuencia … más karma negativo.
om shanti 

One comment on “Responsabilitat i karma//Responsibility and karma//Responsabilidad y karma.

  1. Retroenllaç: El millor desig//Best wish//El mejor deseo. | lumminiscències

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: