lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Reconciliació//Reconciliation//Reconciliación.

RECONCILIACION-1601-1

Aquesta paraula, du en ella mateixa tot un ventall de conexions que podem intuir i potser sentir després d’haver restablert la relació amb algú amb quí havíem trencat . La sensació després de la reconciliació és d’escalf amorós, de companyerisme; perdonar és quelcom que allibera del neguit de sentir que apartem a algú del nostre costat, ens lliura de ser carcellers tant de imagesl’amistad com de nosaltres mateixos. Per això, aquest exemple ens serveix per fer una analogía si en algún moment de la nostra vida, degut a una gran decepció, per haver posat certes esperances o desitjos que no s’han complert, hem trencat amb Déu. Reconciliar-nos amb Éll és tant necessari…, no ens podem ni imaginar fins a quin punt! Si hi ha tant de profit quan això passa al refer un vincle amb algú.., imagineu-vos quant de benefici hi pot haver quan aquest Algú és.., digueu-Li com volgueu; però el millor nom és Pare/Mare, perquè refem una relació de família que habíem perdut. 


This word carries within itself a whole range of connections that we can intuit and perhaps feel after having restored the relationship with someone with whom we had broken. The feeling after reconciliation is of warmth of love, of companionship; To forgive is something that frees us from the uneasiness of feeling that we separate someone from our side, it frees us from being jailers of both friendship and ourselves. Therefore, this example serves to make an 200806_Berlin_721analogy if at some point in our life, due to a great disappointment, for having placed certain hopes or desires that have not been fulfilled, we have broken with God. Reconciling ourselves with Him is so necessary … we can not even imagine to what extent! If there is so much profit when this happens when you redo a bond with someone .., imagine how much benefit there may be when this Someone is .., call you as you wish; but the best name is Father/Mother, because we remake a family relationship which we had lost.


Esta palabra, lleva en sí misma todo un abanico de conexiones que podemos intuir y quizás sentir después de haber restablecido la relación con alguien con quién habíamos roto. La sensación después de la reconciliación es de calor amoroso, de compañerismo; perdonar es algo que libera de la desazón de sentir que apartamos a alguien de nuestro lado, nos libra de ser carceleros tanto de la amistad como de nosotros mismos. Por ello, este ejemplo nos reconciliaciónsirve para hacer una analogía si en algún momento de nuestra vida, debido a una gran decepción, por haber puesto ciertas esperanzas o deseos que no se han cumplido, hemos roto con Dios. Reconciliarnos con Él es tan necesario…, ¡no nos podemos ni imaginar hasta qué punto! Si hay tanto provecho cuando esto ocurre al rehacer un lazo con alguien.., imaginaos cuando beneficio puede haber cuando este Alguien es .., llamarle como deseéis; pero el mejor nombre es Padre/Madre, porque rehacemos una relación de familia que habíamos perdido.om shantiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: