lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Una tendra experiència//A tender experience//Una tierna experiencia.

-0

Avui us voldría explicar la experiència, senzilla pero bonica, que he tingut.

Tenía previst llevar-me a les 3:15 a.m. per banyar-me amb tranquilitat i així poder fer la meditació diària d’amrit vela de les 4 a les 5 a.m., amb la sensació de la vibrant puresa que es té quan un acaba de dutxar-se; i així ha estat. Només amb una petita sorpresa quan he mirat el relotge per veure si anava bé de temps després de la neteja.., éren les 5:45!! El primer que m’ha passat pel cap és que s’havía espatllat el relotge. Però no! Era l’hora que era! M’havía adormit? No tenia pas la sensació d’haver aturat la primera alarma, i, a més, he hagut de fer esforç per llevarme com si fóssin les 3… És evident, no? No l’havía sentit sonar.1

Però ja en meditació he anat rumiant el perquè no he sentit el punyent timbre que penetra tant insistenment les oïdes. Només hi ha una resposta ja que no estic pas sorda.., és.., el cert és que que jo no hi era allà. Només hi havía el cos deixat damunt del llit, i, protegit del fred per les mantes no donava cap malestar a l’ànima, jo; tenia prou llibertat d’allunyar-me d’ell tant, que ni el dringar de l’alarma em podía arribar. Això confirma el que Déu ens relata moltes vegades: l’ànima és la que sent amb les oïdes, l’anima és la que pateix el dolor físic, l’ànima és la que ho experimenta tot a través dels òrgans físics.

Confirmo que avui és un dia especial; tot i començar la meditació específica d’amrit vela després d’haver-se passat l’hora subtil.., la conexió amb el Pare ha estat esplèndida. Confirmat! avui és un dia per aprofitar al màxim, és el dia del Satgurú, el dia que Ell, Déu, és més a la bast de quí el cerqui. Qui avui intenti meditar profundament durant el dia, obtindrà una gran recompensa de felicitat.


Today I would like to explain the experience, simple but beautiful, I have had.

I had planned to get up at 3:15 a.m. to bathe with tranquility and thus be able to do the daily meditation of amrit vela from 4 to 5 a.m., with the sensation of the vibrant purity that one has when one has just taken a shower; and so it has been. Only with a little surprise when I looked at the clock to see if it was going well after the cleaning .., it was 05:45 !! The first thing that has crossed my mind is that the clock was broken. But no! It was the time it was! I had fallen asleep? I had no feeling of having stopped the first alarm, and, in addition, I had to make an 2effort to get up as if it were 3 … Obviously, is not it? I had not heard it sound.

But already in meditation I have been thinking why I have not felt the piercing timbre that insistently penetrates the ears. There is only one answer, since I am not deaf … it is …, the truth is that I was not there. There was only the body left on the bed, and, protected from the cold by the blankets, it did not give any discomfort to the soul, I; I had enough freedom to get away from him so much, that even the tinkling of the alarm could not reach me. This confirms what God tells us many times: “the soul is the one that feels with the ears, the soul is the one that suffers the physical pain, the soul is the one that experiences everything through the physical organs.”

I confirm that today is a special day; In spite of beginning the specific amrit vela meditation after having passed the subtle hour …, the connection with the Father has been splendid. Confirmed! Today is a day to make the most of, it is the day of Satguru, the day that He, God, is more accessible to whoever seeks it. Who today tries to meditate deeply during the day, will obtain a great reward of happiness.


Hoy os quisiera explicar la experiencia, sencilla pero bonita, que he tenido.

Tenía previsto levantarme a las 3:15 a.m. para bañarme con tranquilidad y así poder hacer la meditación diaria de amrit vela de las 4 a las 5 a.m., con la sensación de la vibrante pureza que se tiene cuando uno acaba de ducharse; y así ha sido. Sólo con una pequeña sorpresa cuando he mirado el reloj para ver si iba bien de tiempo después de la limpieza .., eran las 5:45 !! Lo primero que me ha pasado por la cabeza es que se había estropeado el reloj. Pero no! Era la hora que era! Me había dormido? No tenía ninguna sensación de haber parado la primera alarma, y, además, he tenido que hacer esfuerzo para levantarme como si fueran las 3 … Es evidente, no? No la había oído sonar.0

Pero ya en meditación he ido pensando el porqué no he sentido el punzante timbre que penetra tanto insistentemente los oídos. Sólo hay una respuesta ya que no estoy sorda .., es .., lo cierto es que yo no estaba allí. Sólo había el cuerpo dejado sobre la cama, y, protegido del frío por las mantas no daba ningún malestar al alma, yo. Tenía suficiente libertad de alejarme de él tanto, que ni el tintineo de la alarma me podía llegar. Esto confirma lo que Dios nos relata muchas veces: “el alma es la que siente con los oídos, el alma es la que sufre el dolor físico, el alma es la que lo experimenta todo a través de los órganos físicos.”

Confirmo que hoy es un día especial; a pesar de comenzar la meditación específica de amrit vela después de haberse pasado la hora sutil .., la conexión con el Padre ha sido espléndida. Confirmado! hoy es un día para aprovechar al máximo, es el día del Satgurú, el día que Él, Dios, está más al alcance de quién lo busque. Quien hoy intente meditar profundamente durante todo el día, obtendrá una gran recompensa de felicidad.om-shanti-e1511553214591Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: