lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Fortalesa//Strength//Fortaleza.

901AA759-55D9-4638-A5F8-D2E90B5668B6

Si tenim una cistella amb la base de paper…, suportarà tot el que hi anem posant fins un límit, el límit de tensió que aguanti la qualitat del material. Ara, l’intelecte dels humans es pot comparar amb aquesta vella cistella reciclada. Suportem molt poca tensió; de seguida ens sentim incòmodes amb qualsevol contratemps; per poca cosa que succeèixi…,aviat ens “trenquem”, uns mès que altres segons sigui la qualitat del fons de l’intelecte. Si aquesta antiga cistella en comptes de paper l’hi cosim una tela, ens aguantarà molt més, però seguirà sent inestable. Sería semblant a quan ens volem enfortir amb alguna teràpia o altra tècnica que de moment solucionarà el problema, però tindrem dificultats en mantenir l’estabilitat; ens hi haurem d’esforçar de valent i la voluntat s’esgotarà. Però, si la confiem a un cisteller ens hi teixirà una base sòlida tal com era quan la va estrenar la nostra besàvia; no volem pas llençar la cistella perquè ens és molt entranyable; l’hem tingut amb nosaltres tota la vida. La meditació Raja Ioga és el trenat de la cistella; Déu.., és l’Artesà cisteller.


If we have a basket with the base of paper …, it will support everything we are putting up to a limit, the limit of tension that holds the quality of the material. Now, the intellect of humans can be compared to this old recycled basket. We bear very little tension; immediately we feel uncomfortable with any setback; no matter how soon it happens …, we soon “break”, some more than others depending on the quality of the intellect. If this old basket instead of paper we sew a cloth, it will hold much more, but it will remain unstable. It would be similar to when we want to strengthen ourselves with some therapy or another technique that will solve the problem at the moment, but we will have difficulties in maintaining stability; we will have to make a lot of effort and the will will be exhausted. But, if we entrust it to a basketmaker, it will weave a solid foundation as it was when our great-grandmother opened it; we do not want to throw the basket because it is very endearing to us; We have had it with us all our lives. Raja Yoga meditation is the braiding of the basket; God .., is the basketmaker.


Si tenemos una cesta con la base de papel …, soportará todo lo que vamos poniendo hasta un límite, el límite de tensión que aguante la calidad del material. Ahora, el intelecto de los humanos se puede comparar con esta vieja cesta reciclada. Soportamos muy poca tensión; enseguida nos sentimos incómodos con cualquier contratiempo; por poco que suceda .., pronto nos “rompemos”, unos más que otros según sea la calidad del fondo del intelecto. Si esta antigua cesta en vez de papel le cosemos una tela, nos aguantará mucho más, pero seguirá siendo inestable. Sería similar a cuando nos queremos fortalecer con alguna terapia u otra técnica que de momento solucionará el problema, pero tendremos dificultades en mantener la estabilidad; nos tendremos que esforzar mucho y la voluntad se agotará. Pero, si la confiamos a un cestero nos tejerá una base sólida tal como era cuando la estrenó nuestra bisabuela; no queremos tirar la cesta porque nos es muy entrañable; la hemos tenido con nosotros toda la vida. La meditación Raja Yoga es el trenzado de la cesta; Dios .., es el Artesano cestero.om-shanti-e1511553214591Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: