lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Caducitat de l’amor//Expiration of love//Caducidad del amor.

 

ws_Spring_Flowers_1920x1200

Som al temps de l’amor caducat. Ho veiem en la poca paciència quan s’acaba la primera embranzida de l’amor entre dos. Quan l’espurna s’apaga.., apareix altre cop l’ego de cadascú. Aleshores depèn de si s’han creat llaços d’amistat prou forts que la relació segueixi. Aquest és l’amor amb data de caducitat. L’altre, l’espiritual, és l’etern.

CANÇÓ:  “NI ELL ESTARÀ SEPARAT DE NOSALTRES NI ES TRENCARÀ L’AMOR DEL NOSTRE COR”

A això se li diu amor espiritual, és a dir, els esperits ténen amor pel Pare espiritual.

En la cançó es parla en futur perquè és una cançó elaborada abans de que la proximitat d’aquest amor se sentís a la pell de l’ànima, abans de que l’Estimat estés tan aprop que se’l pogués sentir. Ara El tenim aquí, literalment, ara només pensant en l’Únic, Déu, si estem atents, si ho desitgem.., el tenim. Pensant-hi l’invoquem, només cal un segón per sentir l’amor espiritual. Aviat, quan s’acabi aquest temps actual.., ja no parlarem de Déu en 2500 anys.


hqdefaultWe are in the time of love expired. We see it in the little patience when the first thrust of love between two ends. When the spark is extinguished .., the ego of each one appears again. Then it depends on whether strong ties of friendship have been created that the relationship follows. This is love with an expiration date. The other, the spiritual, is the eternal.

SONG: “NEITHER HE SHALL BE SEPARATED FROM US OR BREAK THE LOVE OF OUR HEART”

This is called spiritual love, that is, the spirits have love for the spiritual Father.

In the song it is spoken in future because it is a song elaborated before the time that the proximity of this love was felt in the skin of the soul, before the Beloved was so close that he could be felt. Now we have Him here literally, now only thinking about the One, God, if we are attentive, if we want it …, we have it. Thinking about Him we invoke, it takes a second to feel that spiritual love. Soon, when this current time ends …, we will no longer speak of God for 2500 years.


Estamos en el tiempo del amor caducado. Lo vemos en la poca paciencia cuando sehqdefault (1) termina el primer empuje del amor entre dos. Cuando la chispa se apaga .., aparece de nuevo el ego de cada uno. Entonces depende de si se han creado lazos de amistad bastante fuertes que la relación siga. Este es el amor con fecha de caducidad. El otro, el espiritual, es el eterno.

CANCIÓN: “NI ÉL ESTARÁ SEPARADO DE NOSOTROS NI SE ROMPERÁ EL AMOR DE NUESTRO CORAZÓN”

A esto se le llama amor espiritual, es decir, los espíritus tienen amor por el Padre espiritual.

En la canción se habla en futuro porque es una canción elaborada antes del tiempo de que la proximidad de este amor se sintiera en la piel del alma, antes de que el Amado estuviera tan cerca que se le pudiera sentir. Ahora Le tenemos aquí literalmente, ahora sólo pensando en el Único, Dios, si estamos atentos, si lo deseamos .., lo tenemos. Pensando en Él le invocamos, hace falta un segundo para sentir ese amor espiritual. Pronto, cuando acabe este tiempo actual .., ya no hablaremos más de Dios durante 2500 años.om-shanti-e1511553214591Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: