lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

-2018- Sense fe cega//Without blind faith//Sin fe ciega.

a-diferencia-de-los-naturalistas-los-creacionistas-tienen-fe-ciega

Un bon desig pel 2018.., abandonar la fe cega

PUNTS 1/gener/2018 (Madhuban): *En el camí de la devoció la gent va a banyar-se en el fret. S’entrebanquen molt d’una banda a l’altra; suporten molt de dolor. Aquest és un pathshala on hi estudieu. Aquí no es tracta pas d’entrebancar-se per tot arreu amb la fe cega. Els éssers humans estàn entrampats en tal fe cega! Adopten a tants gurús, etc. Tanmateix, cap ésser humà pot concedir salvació a un altre. Fer d’un ésser humà el vostre gurú es fe cega.*La fe ciega

Si haguéssim de iniciar una expedició a un lloc desconegut, ens asseguraríem de tenir un bon guía professional que conegués molt bé la zona. Algú molt experimentat que conegués pam a pam el terreny. No cauríem en el parany d’estalviar-nos uns quants diners i llogar quí tingués gens de coneixement del lloc on volem anar, perquè ens hi jugaríem la vida.

Hi han persones molt sàvies.., que mereixen el nostre respecte i admiració, però.., anar més enllà d’això, ara ja no ens ho podem permetre. El nostre enfoc ha de canviar, perquè guía o gurú verdader només n’hi ha Un, el Pare. Déu és el Satgurú que pot canviar el nostre estat i dur-nos a l’alliberació (el brahmand, el nirvana, la residència de les ànimes) i després (si és el cas) a l’alliberació en la vida (el món físic ja renovat).

Les ensenyances del Satgurú Verdader (Déu) passen pel Raja Ioga, obrint-nos així el tercer ull, el del coneixement del camí cap el nostre proper destí; llavors, l’experimentació desplaça la fe cega perquè aleshores ja coneixem; cal despertar-se, el temps s’acosta.


A good wish for 2018 …, abandon the blind faith

POINTS 1 / January / 2018 (Madhuban): * On the path of devotion people go to bathe in the cold. They stumble a lot from one place to another; they endure a lot of pain. This is a pathshala where you study. This is not about stumbling everywhere with blind faith. Humans are trapped in such blind faith! Adopt so many gurus, etc. However, no human being can grant salvation to another. Making a human being your guru is blind faith. *fe ciega

If we had to start an expedition to an unknown place, we would make sure to have a good professional guide who knew the area very well. Someone very experienced who knew the terrain by hand. We would not fall into the trap of saving ourselves some money and renting out who had no knowledge of where we want to go, because we would gamble on our lives.

There are very wise people, who deserve our respect and admiration, but …, go beyond that, now we can not afford it anymore. Our focus must change, because guide or true guru there is only One, the Father. God is the Satguru who can change our state and lead us to liberation (brahmand, nirvana, the residence of souls) and then (if that is the case) to liberation in life (the already renewed physical world).

The teachings of True Satguru (God) pass through Raja Yoga, thus opening us the third eye, the knowledge of the path to our next destiny; then, experimentation displaces blind faith because then we already know; you have to wake up, time is approaching.


Un buen deseo para el 2018 .., abandonar la fe ciega

PUNTOS 1 / enero / 2018 (Madhuban): * En el camino de la devoción la gente va a bañarse en el frío. Tropiezan mucho de un lado a otro; soportan mucho dolor. Este es un pathshala donde estudiáis. Aquí no se trata de tropezar por todas partes con la fe ciega. Los seres humanos están atrapados en tal fe ciega! Adoptan a tantos gurús, etc. Sin embargo, ningún child-prayingser humano puede conceder salvación a otro. Hacer de un ser humano su gurú se fe ciega. *

Si tuviéramos que iniciar una expedición a un lugar desconocido, nos aseguraríamos de tener un buen guía profesional que conociera muy bien la zona. Alguien muy experimentado que conociera palmo a palmo el terreno. No caeríamos en la trampa de ahorrarnos algo de dinero y alquilar quién tuviera nada de conocimiento del lugar donde queremos ir, porque nos jugaríamos la vida.

Hay personas muy sabias .., que merecen nuestro respeto y admiración, pero .., ir más allá de eso, ahora ya no nos lo podemos permitir. Nuestro enfoque debe cambiar, porque guía o gurú verdadero sólo hay Uno, el Padre. Dios es el Satgurú que puede cambiar nuestro estado y llevarnos a la liberación (el brahmand, el nirvana, la residencia de las almas) y después (si es el caso) a la liberación en la vida (el mundo físico ya renovado).

Las enseñanzas del Satgurú Verdadero (Dios) pasan por el Raja Yoga, abriéndonos así el tercer ojo, el del conocimiento del camino hacia nuestro próximo destino; entonces, la experimentación desplaza la fe ciega porque entonces ya conocemos; hay que despertarse, el tiempo se acerca.om-shanti-e15115532145914 comments on “-2018- Sense fe cega//Without blind faith//Sin fe ciega.

 1. Jack
  gener 4, 2018

  Ꭼffectively, whawt does God lікe?? Lee added. ?Ӏ mean, we like
  cookies aɑnd cartoons and toys, but what kind
  ᧐ff issues are enjoyable for God?? It was a questioon that for a minute Mommy andd Daddy had
  tⲟ assume about.

  M'agrada

 2. citrodiv.com
  gener 4, 2018

  Your writing talent is really appreciated!! Many thanks.
  You saved me lots of frustration. Awesome post!

  M'agrada

 3. Kristin
  gener 5, 2018

  Your blog has the same post as another author but
  i like yours much better.

  M'agrada

 4. Retroenllaç: Omnipresència//Omnipresence//Omnipresencia. | lumminiscències

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: