lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Óssos//Bears//Osos.

258508CC-7B46-4081-8587-A19C43FC0EB0

Avui ens han anunciat que l’esperada i quasi eterna meditació colectiva a les Roques de Baba, ha estat anulada indefinidament. La causa és el canvi climatic que també es deixa sentir a l’antic paradís on sóc a Mount Abu al Rajasthan. I és que els ossos han abandonat els seus hàbitats antics i cerquen altres llocs on poder alimentar-se; i, clar.., on hi ha menjar..? Prop dels humans i potser també algún humà per acabar de fer la dieta complerta de l’àpat. Els risc no està compensat, perquè, de fet, tot el que es pugui experimentar al meditar en un lloc concret, per molt carismàtic que sigui el lloc, es pot trobar a l’interior de cadascú.

L’aventura és l’espiritualitat, no pas anar a la recerca de quelcom pujant a unes roques on la benvinguda pot deixar molt que desitjar. La meva única aventura, que ja és molt, le he obtingut agafant i deixant avions, 3 en total, i, 24 h. de viatge amb totes les incomoditats, incerteses, i, també molta colaboració de persones més experimentades en tals desplaçaments, i la cura de les companyíes d’aviació que no paren en tota la durada del vol, d’oferir-te begudes i àpats.

Sóc conscient de tot això pot sonar com la faula de “El oso y el madroño” on l’ós, (tot parlant d’ósos) com que no les pot haver diu que són verdes, però no és això en aquest cas, o potser una mica.., el cas és que davant d’una amenaça gran com aquesta.., toca discernir què és més important per a un mateix.


Today we have been announced that the expected and almost eternal collective meditation on Baba’s Rocks has been canceled indefinitely. The cause is the climate change that is also felt in the ancient paradise where I am in Mount Abu in Rajasthan. And is that bears have abandoned their ancient habitats and seek other places where they can feed themselves; and, of course .., where there is food ..? Close to humans and maybe also some human to finish making the complete diet of the food. The risks are not compensated, because, in fact, everything that can be experienced when meditating in a specific place, however charismatic the place may be, can be found inside each one.

The adventure is spirituality, not going in search of something climbing on rocks where the welcome can leave much to be desired. My only adventure, which is already a lot, I have obtained by taking and leaving planes, 3 in total, and, 24 h. travel with all the inconveniences, uncertainties, and also a lot of collaboration of people more experienced in such travel, and the care of aviation companies that do not stop throughout the duration of the flight, to offer you drinks and meals.

I am aware of all this It may sound like the fable of “The bear and the strawberry tree” where the bear, (talking about bears) as it can not be said that they are green, but it is not that in this case, or maybe a little .., the case is that before a big threat like this .., it is necessary to discern what is more important for oneself.


Hoy nos han anunciado que la esperada y casi eterna meditación colectiva a las Rocas de Baba, ha sido anulada indefinidamente. La causa es el cambio climático que también se deja sentir en el antiguo paraíso donde estoy en Mount Abu en Rajasthan. Y es que los osos han abandonado sus hábitats antiguos y buscan otros lugares donde poder alimentarse; y, claro .., donde hay comida ..? Cerca de los humanos y quizá también algún humano para acabar de hacer la dieta completa de la comida. Los riesgos no están compensados, porque, de hecho, todo lo que se pueda experimentar al meditar en un lugar concreto, por muy carismático que sea el lugar, se puede encontrar en el interior de cada uno.

La aventura es la espiritualidad, no ir en busca de algo subiendo a unas rocas donde la bienvenida puede dejar mucho que desear. Mi única aventura, que ya es mucho, le he obtenido cogiendo y dejando aviones, 3 en total, y, 24 h. de viaje con todas las incomodidades, incertidumbres, y también mucha colaboración de personas más experimentadas en tales desplazamientos, y el cuidado de las compañías de aviación que no paran en toda la duración del vuelo, de ofrecerte bebidas y comidas.

Soy consciente de todo esto puede sonar como la fábula de “El oso y el madroño” donde el oso, (hablando de osos) como que no las puede haber dice que son verdes, pero no es eso en este caso, o quizás un poco .., el caso es que ante una amenaza grande como esta .., toca discernir qué es más importante para uno mismo.om-shanti-e1514104411913Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: