lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Dir a Déu el que ha de fer//Telling God what to do//Decir a Dios lo que debe hacer.

osos-polares--644x362

CANÇÓ:  *Oh Mare i Pare méu, tingues misericòrdia dels que són infeliços!—SONG * Oh Mother and my Father, have mercy on those who are unhappy!…  CANCIÓN * Oh Madre y Padre mío, ten misericordia de los que son infelices!

*Un cop més Ell està ensenyant Raja Ioga per a fer a tothom feliços constantment.*

Quan es prega a Déu, quan se Li diu que faci això o allò.., Li estem mostrant una falta de respecte sense ser-ne conscients. És com si creguéssim que Déu no te capacitat de saber què li convé a la humanitat i per això li demanem.., li recordem.., li exigim…, i també ens enfadem amb Ell.

Déu el que fa ara i només en aquests temps, és ensenyar-nos Raja Ioga perquè poguem superar totes les nostres dificultats. Ara.., tot depèn de nosaltres. Ell ja fa el que Li “toca”fer. És la Seva misericòrdia.


* Once again He is teaching Raja Yoga to make everyone happy constantly. *

When we pray to God, when we are told Him to do this or that …, we are showing Him a lack of respect without being aware of it. It is as if we believe that God does not have the capacity to know what is good for humanity and therefore we ask him … we remind him … we demand him … and we also get angry with him.

God what he does now and only in these times, is to teach us Raja Yoga so that we can overcome all our difficulties. Now .., everything depends on us. He does what he “touches” him to do. It is His mercy.


* Una vez más Él está enseñando Raja Yoga para hacer a todos felices constantemente.*

Cuando se ruega a Dios, cuando se le dice que haga esto o aquello .., Le estamos mostrando una falta de respeto sin ser conscientes de ello. Es como si creyéramos que Dios no tiene capacidad de saber qué le conviene a la humanidad y por ello le pedimos .., le recordamos .., le exigimos …, y también nos enfadamos con Él.

Dios lo que hace ahora y sólo en estos tiempos, es enseñarnos Raja Yoga para que podamos superar todas nuestras dificultades. Ahora .., todo depende de nosotros. Él hace lo que le “toca” hacer. Es Su misericordia.om-shanti-e1514104411913 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: