lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Les dones//The womens//Las mujeres.

 

wideMalgrat que sembli impossible que les velles tendències enquistades d’aquest món siguin susceptibles de ser canviades…, succeirà tot i l’oposició d’energíes que s’aferren als vell patrons. Déu ens diu que la transformació ve de la mà de qui ha estat relegat a ser ignorat durant mig cicle, 2500 anys, les dones.

Vosaltres mares hauríeu de tenir la felicitat especial de que el Pare ha vingut per vosaltres. Fixeu-vos de quina manera el Pare va buscà a cada recó i us va trobar! Tots els demés que van venir van posar als homes al davant. Els fundadors de religions que vinguéren i se’n anàren fundant les seves religions, cap va convertí a les mares en les molt conegudes, mentre que el Pare va establí el sistema de “les mares primer”. La gent diuen que ni tan sols de dos a quatre dones poden viure juntes, i ara, totes les dones sou instruments per a establir la unitat del món. Desenvolupareu les qualitats que us calguin automàticament, segons sigui la meta que us fixeu.


Although it seems impossible that the old entrenched tendencies of this world are susceptible to change …, it will happen despite the opposition of energies that cling to the old pattern. God tells us that transformation comes from the hand of those who have been relegated to being ignored during half a cycle, 2,500 years, women.

You mothers should have the special happiness that the Father has come for you. Look how the Father searched in every corner and found you! Everyone else who came put the men ahead. The founders of religions came and went, having founded their religions. None made the mothers the well-known, while the Father established the “mothers first” system. People say that not even two to four women can live together and now, all women are instruments to establish the unity of the world. You will develop the qualities that you need automatically, according to the goal that you set.


Aunque parezca imposible que alas viejas tendencias enquistadas de este mundo sean susceptibles de ser cambiadas …, sucederá a pesar de la oposición de energías que se aferran al viejo patrón. Dios nos dice que la transformación viene de la mano de quien ha sido relegado a ser ignorado durante medio ciclo, 2500 años, las mujeres.

Vosotras madres deberíais tener la felicidad especial de que el Padre ha venido por vosotras. ¡Mirad cómo el Padre buscó en cada rincón y os ha encontrado! Todos los demás que vinieron pusieron a los hombres delante. Los fundadores de religiones vinieron y se fueron habiendo fundado sus religiones. Ninguno convirtió a las madres en las muy conocidas, mientras que el Padre estableció el sistema de “ las madres primero ”. La gente dice que ni siquiera de dos a cuatro mujeres pueden vivir juntas y ahora, todas las mujeres sois instrumentos para establecer la unidad del mundo. Desarrollaréis las cualidades que necesitéis automáticamente, según sea la meta que os fijéis.om-shanti-e1514104411913 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: