lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Desenganxar-se del cos//Detach from the body//Desapegarse del cuerpo.

semanatematicaedemocional

Dadi Janki 12/4/18  “Prepareu-vos! l’ànima pot deixar el cos en qualsevol moment i anar a Nirvandham. Encara no us heu desenganxat del cos?”

COM ENS PODEM DESENGANXAR DEL COS?

 1. -(paràgraf extret de la murli 11/4/18)- A la nit, l’anima és al cos, però està cansada i per això es fa sense cos; no té la consciència del cos i a això se li diu son. (Quan jo no tenia coneixement espiritual, al fet de dormir li vaig posar un títol: l’assaig de la mort. -J.E-).
 2. Una altra forma es també veure’ns a nosaltres mateixos quan fem accions. Per exemple, si ens posem a escombrar la casa, etc, observem-nos les mans com treballen sota les nostres ordres; sentim que som nosaltres quí les dirigeix perquè ho facin correctament.
 3. Una manera és també, contemplar-nos profundamente els ulls davant d’un mirall, tanta estona com faci falta, fins sentir-nos commoguts al descobrir què hi ha d’arrera d’aquells ulls que es contemplen mútuament.
 4. Experimentar també, asseguts confortablement en meditació. Podem d’aquesta forma deixar de sentir el cos i tenir la sensació de que només som un ésser subtil que s’ha deslligat del llastre, del cos que hem deixat còmodament assegut, i així sentir-nos lliures i volàtils.

Dadi Janki, amb la seva pregunta ens està avisant que ens hem de preparar, perquè si allò succeeix no ens sorprengui, i, com que ja haurèm assajat aquesta sensació.., quan la partida s’esdevingui, poguem fer-ho sense que ens sorprengui i sabent la ruta cap al Nirvandham, la llar de pau.

⊗  Deixo aquí una interessant classe de Michael Timmins 12/4/2018 (ang/castellà)  “Experimentar los beneficios de la meditación​”


Dadi Janki 12/4/18   “Prepare yourself! The soul can leave the body at any time and go to Nirvandham, have you not yet detached yourself from the body?”

HOW CAN WE DETACH FROM THE BODY?

 1. – (paragraph extracted from the Murli 11/4/18) – At night, the soul is in the body, but it is tired and therefore becomes disembodied; He does not have the consciousness of the body and this is called a dream. (When I did not have spiritual knowledge, I was put it a title to the sleep: the essay of death.  -J.E-)
 2. Another way is also to see ourselves when we do actions. For example, if we start to sweep the house, etc., let us observe our hands as they work under our orders; we feel that it is us who directs them to do it correctly.
 3. One way is also to deeply contemplate our eyes before a mirror, as long as necessary, until we feel moved when we discover what is behind those eyes that contemplate each other.
 4. Experiment also, sitting comfortably in meditation. We can thus stop feeling the body and have the feeling that we are only a subtle being who has untied the ballast, the body that we have left sitting comfortably, and thus feel free and volatile.

Dadi Janki, with his question is telling us that we have to prepare ourselves, so that if that happens you don’t be surprised by that, and, as we will have rehearsed this feeling .., when the departure happens, we can do it without being surprised and knowing the route towards the Nirvandham, the home of peace.

 I leave here an interesting class by Michael Timmins 12/04/2018 (Eng/Spanish) “Experience the benefits of meditation”  (above)


Dadi Janki 04/12/18   “Prepararos! El alma puede dejar el cuerpo en cualquier momento e ir a Nirvandham. Todavía no os habéis desapegado del cuerpo?”

¿COMO NOS PODEMOS DESAPEGAR DEL CUERPO?

 1. – (párrafo extraído de la Murli 04/11/18) – Por la noche, el alma está en el cuerpo, pero está cansada y por eso se hace sin cuerpo; no tiene la conciencia del cuerpo y a esto se le llama sueño. (Cuando yo no tenía conocimiento espiritual, al hecho de dormir le puse un título: el ensayo de la muerte.  -J.E-)
 2. Otra forma es también vernos a nosotros mismos cuando hacemos acciones. Por ejemplo, si nos ponemos a barrer la casa, etc, observémonos las manos como trabajan bajo nuestras órdenes; sentimos que somos nosotros quién las dirige para que lo hagan correctamente.
 3. Una manera es también, contemplarnos profundamente los ojos ante un espejo, tanto tiempo como haga falta, hasta sentirnos conmovidos al descubrir qué hay de detrás de aquellos ojos que se contemplan mutuamente.
 4. Experimentar también, sentados confortablemente en meditación. Podemos de esta forma dejar de sentir el cuerpo y tener la sensación de que sólo somos un ser sutil que se ha desatado del lastre, del cuerpo que hemos dejado cómodamente sentado, y así sentirnos libres y volátiles.

Dadi Janki, con su pregunta nos está avisando que nos hemos de preparar, para que si aquello sucede no nos sorprenda, y, como ya habremos ensayado esta sensación .., cuando la partida ocurra, podamos hacerlo sin que nos sorprenda y sabiendo la ruta hacia el Nirvandham, el hogar de paz.

⊗  Dejo aquí una interesante clase de Michael Timmins 04/12/2018 (ing/castellano) “Experimentar los beneficios de la meditación”  (arriba)OM SHANTI PETIT 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: