lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Estrelles afortunades//Fortunate stars//Estrellas afortunadas.

NOITE-ESTRELAS

Quan recordem a Déu, el Pare Incorporal, trenquem la consciència de ser  només un cos , i llavors Ell ens diu: “Sou estrelles afortunades.”

Ens ho diu degut a que en el moment que fem la separació de cos i ànima, sortim del llarg letarg; del son mantingut de molts naixements enmirallant-nos amb els animals, comparant-nos amb ells i sentint-nos superiors a ells, sense saber que ells també ténen ànima i un paper molt concret que res té a veure amb nosaltres; només anem parells en la degradació de l’estat de la matèria i de l’ànima.

Quì en aquest temps s’hagi adonat que és quí dóna senyals al cos perque es facin les tasques, que és a través de les terminacions nervioses del cos que ens arriben les sensacions, que és a través del cervell que podem organitzar les reaccions.., és qui s’ha convertit en una estrella afortunada que, recordant a Déu, quan sigui el moment, podrà tornar al lloc d’on va venir que no té pas a veure amb el firmament de les estrelles físiques i del planetes.


When we remember God, the Incorporeal Father, we break the consciousness of being just one body, and then He tells us: “You are fortunate stars.”

It tells us because the moment we make the separation of body and soul, we get out of the long lethargy; of the dream maintained of many births contemplating us in the mirror of the animals, comparing ourselves with them and feeling superior to them, without knowing that they also have a soul and a very concrete role that has nothing to do with us; we we only go hand in hand in the degradation of the state of matter and soul.

Who in this time has realized that it is who gives signals to the body so that tasks are done, that it is through the nerve endings of the body that sensations arrive, that it is through the brain that we can organize the reactions .., is who has become a fortunate star who, remembering God, when it is the moment, will be able to return to the place from where it came that has nothing to do with the firmament of physical stars and planets.


Cuando recordamos a Dios, el Padre Incorporal, rompemos la conciencia de ser sólo un cuerpo, y entonces Él nos dice: “Sois estrellas afortunadas.”

Nos lo dice debido a que en el momento en que hacemos la separación de cuerpo y alma, salimos del largo letargo; del sueño mantenido de muchos nacimientos contemplándonos en el espejo de los animales, comparándonos con ellos y sintiéndonos superiores a ellos, sin saber que ellos también tienen alma y un papel muy concreto que nada tiene que ver con nosotros; sólo vamos parejos en la degradación del estado de la materia y del alma.

Quien en ese tiempo se haya dado cuenta de que es quién da señales al cuerpo para que se hagan las tareas, que es a través de las terminaciones nerviosas del cuerpo que nos llegan las sensaciones, que es a través del cerebro que podemos organizar las reacciones .. , es quien se ha convertido en una estrella afortunada que, recordando a Dios, cuando sea el momento, podrá volver al lugar de donde vino que no tiene que ver con el firmamento de las estrellas físicas y de los planetas.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: