lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

INAMOVIBLE//IMMOVABLE.

lingam boBrahma Kumaris

9798D948-F3E3-4FFD-9B5B-F4248FF29508

Si encaramos nuestros problemas y respondemos a ellos positivamente, y rehusamos rendirnos al pánico, a la amargura o a la auto compasión, estas situaciones adversas que parece que pudieran enterrarnos, tienen en sí mismas el gran potencial de hacernos inamovibles.
Ser libre de la carga de la responsabilidad es llevar a cabo bien esa responsabilidad.
Cuando soy responsable de algo o la gente espera que yo responda por algo, tiendo a sentir un peso a causa de estas responsabilidades. Sintiendo que tengo una carga, no soy capaz de usar mis mejores habilidades para llevar a cabo mis responsabilidades. Cualesquiera que sean mis responsabilidades, estas me son dadas de acuerdo a mis capacidades. Cuando me recuerde esto a mí mismo, seré capaz de sentirme ligero y de dar lo mejor de mí para llevar a cabo dichas responsabilidades.


If we face our problems and respond to them positively, and refuse to surrender to panic or bitterness, these adverse situations that seem to bury us, have in themselves the great potential of making us immovable.
To be free from the burden of responsibility is to carry out that responsibility well.
When I am responsible for something or people expect me to respond for something, I tend to feel a weight because of these responsibilities. Feeling that I have a burden, I am not able to use my best skills to carry out my responsibilities. Whatever my responsibilities are, these are given to me according to my abilities. When I remind myself of this, I will be able to feel light and give my best to carry out those responsibilities.


Si enfrontem els nostres problemes i respondem positivament a ells, i ens neguem a rendir-nos al pànic, a la amargor o a l’auto compassió, aquestes adverses situacions que sembla que podrien enterrar-nos, tenen en si mateix el gran potencial de fer-nos inamovibles.
Ser lliure de la càrrega de la responsabilitat és dur a terme bé aquesta responsabilitat.
Quan sóc responsable d’alguna cosa o la gent espera que jo respongui per alguna cosa, tendeixo a sentir un pes per aquestes responsabilitats. Sentint que tinc una càrrega, no sóc capaç d’utilitzar les meves millors habilitats per dur a terme les meves responsabilitats. Qualsevol que siguin les meves responsabilitats, aquestes són donades d’acord a les meves capacitats. Quan em recordi això a mi a mi mateix, seré capaç de sentir-me lleuger i de donar el millor de mi per dur a terme aquestes responsabilitats.om-shanti-e1511553214591 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: