lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

L’herba donadora de vida//Life-giving herb//La hierba dadora de vida.

 

Déu ens revifa amb el Raja Ioga

PUNTS 5/5/2018:  * En el Ramayana hi ha la història de com hi va haver una batalla entre Rama i Ràvan, i, com Lakshman quedà inconscient i després com Hanuman dugué l’herba donadora de vida per a fer-lo conscient altre cop.*4918066_f520

Tot això són exemples simplificats per poder entendre’ls, igual com les paràboles en l’Evangeli. El que passa és que amb el pas del temps es va oblidant l’essència i només queda la història més o menys amena.

-Rama també significa Déu  -Ràvan (dimoni) també significa els 5 vicis de l'ésser humà -Lakshman aquí significa la humanitat -Hanuman (l'home mono) seria aquí l'ajudant de Déu.

Com es pot traduir aquesta història del Ramayana?  Molt senzill…

  • És el cicle del món humà:  Déu (Rama) ve només un cop, al final del cicle del món (cada 5000 anys) a “destruir” els 5 vicis (Ràvan), la batalla, en la consciència humana que ha quedat inconscient (Lakshman). Prajapita Brahma i els Brahmins (Hanuman) és l’ajudant i els ajudants, que distribueixen el coneixement que Déu està impartint amb el Raja Ioga (l’herba donadora de vida) tornant-nos a fer conscients altre cop de que som l’ànima en un cos i  així despertar quí som en realitat; quelcom molt necessari per prendre les nostres pròpies regnes i tornar a viure de veritat.

 

God rekindles us with Raja Yoga

POINTS 05/05/2018: * In the Ramayana is the Hanumanhugstory of how there was a battle between Rama and Ravan, and, as Lakshman became unconscious and then as Hanuman brought the life-giving herb to make him conscious again. *

All these are simplified examples to understand them, just like the parables in the Gospel. What happens is that with the passage of time the essence is forgotten and only the story remains more or less pleasant.

-Rama also means God -Ravan (demon) also means the 5 vices of the human being -Lakshman here means humanity -Hanuman (the monkey man) would be here the helper of God.

How can this story of the Ramayana be translated?  Very easy…

  • It is the cycle of the human world: God (Rama) comes only once, at the end of the cycle of the world (every 5000 years) to “destroy” the 5 vices (Ravan), the battle, in the human consciousness that has become unconscious (Lakshman). Prajapita Brahma and the Brahmins (Hanuman) is the helper and helpers, who distribute the knowledge that God is imparting with Raja Yoga (the life-giving herb), making us aware again that we are the soul in a body and so on. awaken who we really are; something very necessary to take our own reins and live again for real.

Dios nos reaviva con el Raja Yoga

PUNTOS 05/05/2018: * En el Ramayana está la historia de cómo hubo una batalla entre Rama y Ravan, y, comó Lakshman quedó inconsciente y luego comó Hanuman llevó la hierba donadora laxmanhurtde vida para hacerle consciente de nuevo. *

Todo esto son ejemplos simplificados para poder entenderlos, igual como las parábolas en el Evangelio. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se va olvidando la esencia y sólo queda la historia más o menos amena.

-Rama también significa Dios -Ravan (demonio) también significa los 5 vicios del ser humano -Lakshman aquí significa la humanidad -Hanuman (el hombre mono) sería aquí el ayudante de Dios.

¿Cómo se puede traducir esta historia del Ramayana?  Muy sencillo…

  • Es el ciclo del mundo humano: Dios (Rama) viene sólo una vez, al final del ciclo del mundo (cada 5000 años) a “destruir” los 5 vicios (Ravan), la batalla, en la conciencia humana que ha quedado inconsciente (Lakshman). Prajapita Brahma y los Brahmins (Hanuman) es el ayudante y los ayudantes, que distribuyen el conocimiento que Dios está impartiendo con el Raja Yoga (la hierba donadora de vida) volviendo a hacernos conscientes de nuevo de que somos el alma en un cuerpo y así despertar quien somos en realidad; algo muy necesario para tomar nuestras propias riendas y volver a vivir de verdad.


    OM SHANTI PETITDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: