lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Lliures//Free//Libres.

Flying Butterfly

Ser lliure és un estat anímic.

És lliure, fins i tot, un empresonat que se sent lliure de poder pensar els seus propis pensaments. Per això revisem si és nostre allò que processem a la ment. Perquè, res imposat per la força o per l’afecció, o provinent de l’odi o la rancúnia, o de l’egoisme o l’apalomitalibertadvarícia, o de la por o la malícia.., pot ser quelcom purament de l’ànima.

L’ànima sempre és un “ocell volador”. Posem-els-hi ales als pensaments, tornem-los a fer lliures investigant d’on provenen, i així, tot i estar privats de llibertat física per qualsevol causa que se’ns privi, ens sentirem plenament lliures i en bon estat anímic.

En el nostre context espiritual hi ha una frase que avui s’hi escau molt bé al ser el dia que se celebra avui:  La millor notícia que una mare i un fill/a puguin tenir, és que algú els digui: “-No m’imaginava que fóssiu mare i filla o fill!!” Això seria una notícia d’amor en llibertat.


To be free is a state of mind.

They is free, even the prisoners who feels free to think his own thoughts. So let’s review if is our, this that we process in the mind. Because, nothing imposed by force or by attachment, or coming from hatred or resentment, or nidos-ave-nicotinafrom selfishness or greed, or from fear or malice …, can be something purely of the soul.

The soul is always a “flying bird”. Let’s give wings to thoughts, let’s make them free by investigating where they come from, and so, despite being deprived of physical freedom for any reason that is deprived, we will feel fully free and in good spirits.

In our spiritual context there is a phrase that today fits very well to be the day that is celebrated today: The best news that a mother and child can have, is that someone says: “I did not imagine that you were mother and daughter or son! “This would be a news of love in freedom.


Ser libre es un estado anímico.

Es libre, incluso, un preso que se siente libre de poder pensar sus propios pensamientos. Por eso revisemos si es nuestro aquello que procesamos en la mente. Porque, libertadnada impuesto por la fuerza o por el apego, o proveniente del odio o el rencor, o del egoísmo o la avaricia, o del miedo o la malicia.., puede ser algo puramente del alma.

El alma siempre es un “pájaro volador”. Pongamosles alas a los pensamientos, volvamos a hacerlos libres investigando de donde provienen, y así, a pesar de estar privados de libertad física por cualquier causa que se nos prive, nos sentiremos plenamente libres y en buen estado anímico.

En nuestro contexto espiritual hay una frase que hoy encaja muy bien al ser el día que hoy se celebra : La mejor noticia que una madre y un hijo/a puedan tener, es que alguien les diga: “No me imaginaba que fuerais madre e hija o hijo !! ” Esto sería una noticia de amor en libertad.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: