lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Deutes kàrmics//Karmic debts//Deudas kármicas.

parque acuatico caracas 2

També és un estat anímic el lliurar-se dels lligams kàrmics

BENEDICCIÓ 7/5/2018: * Tingueu cura de llar i família considerant que és un servei i no un lligam. Mai us angoixeu amb vosaltres mateixos; no us entrampeu ni us pressioneu. Continueu avançant fent cada tasca com si d’un joc es tractés i així estareu incansables i també us alliberareu de lligams.*

SLOGAN 7/5/2018:  *Seieu a la cabana del centre del vostre front i sigueu una imaojo-horus-pinealtge de tapasya i d’introspecció.*

Està tant clar.., que quasi ni fa falta aclariments veritat? Només un apunt: Déu ens diu que les ànimes ens anem movent, naixent, en els mateixos cercles aproximadament, pel que creem deutes kàrmics entre els mateixos que se salden de diverses formes, i, una és la dels lligams familiars, amistats, etc. Però passi el que passi en aquestes relacions, si ens ho prenem com un lligam.., potser ens pesarà massa; per això ens diu que ho considerem un servei de les directrius de Déu: “…que us ho prengueu com un joc.”

Alhora, l’eslògan ens dóna la clau per poder rebre poder necessari, voluntat imprescindible en tantes situacions que ens podrem trobar en aquests lligams kàrmics: ser conscients d’on som de veritat, en la cabana (glàndula pineal) del centre del front. En definitiva, ser conscients de que som sempre la mateixa ànima en un cos canviant, i, en l’introspecció i la concentració prenem la energia del Pare que ens cal per poder-ho fer fàcilment.


It is also a state of mind to get rid of karmic bonds

BLESSING 07/05/2018: *Home and family care considering that it is a service and not a bond. Never be distressed with yourselves; do not trap or pressure yourself. Continue moving forward doing each task as if it were a game and so you will be tireless and you will also free yourself from ties. *

SLOGAN 05/07/2018: * Sit in the cottage in 54702fbe318878f00a488bc9d1bff4e2--breastfeedingthe center of your forehead and get an image of tapasya and introspection. *

It’s so clear… that almost no clarification is necessary, right? Just a note: God tells us that souls are moving, being born, in the same circles approximately, so we create karmic debts among them that are settled in different ways, and, one is that of family ties, friendships, etc. But whatever happens in these relationships, if we take it as a tie…, perhaps it will weigh us down too much; that is why he tells us that we consider it a service of God’s directions: “… that you take it as a game.”

Likewise, the slogan gives us the key to be able to receive necessary power, essential will in so many situations that we can find in these karmic ties: be aware of where we really are, in the cottage (pineal gland) of the center of the forehead. In short, be aware that we are always the same soul in a changing body, and in introspection and concentration we take the energy of the Father we need to be able to do it easily.


También es un estado anímico el librarse de las ataduras kármicas

BENDICIÓN 07/05/2018: *Cuidad de hogar y familia considerando que es un servicio y no una atadura. Nunca os angustiéis con vosotros mismos; no os atrapéis ni os old-couple-0-435presionéis. Continuad avanzando haciendo cada tarea como si de un juego se tratara y así estaréis incansables y también os liberaréis de ataduras. *

SLOGAN 07/05/2018: * Sentaos en la cabaña del centro de vuestra frente y sed una imagen de tapasya y de introspección. *

Está tan claro.., que casi ni hace falta aclaraciones verdad? Sólo un apunte: Dios nos dice que las almas nos vamos moviendo, naciendo, en los mismos círculos aproximadamente, por lo que creamos deudas kármicas entre los mismos que se saldan de diversas formas, y, una es la de los lazos familiares, amistades, etc. Pero pase lo que pase en estas relaciones, si nos lo tomamos como una atadura.., quizás nos pesará demasiado; por eso nos dice que lo consideramos un servicio de las directrices de Dios: “… que os lo toméis como un juego.”

Asimismo, el eslogan nos da la clave para poder recibir poder necesario, voluntad imprescindible en tantas situaciones que nos podremos encontrar en estas ataduras kármicas: ser conscientes de dónde estamos de verdad, en la cabaña (glándula pineal) del centro de la frente. En definitiva, ser conscientes de que somos siempre la misma alma en un cuerpo cambiante, y, en la introspección y la concentración tomamos la energía del Padre que necesitamos para poder hacerlo fácilmente.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: