lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Hindusthan el món//Hindusthan the world// Hindusthan el mundo.

Taj_Mahal

  • PUNTS 9/5/18 (Madhuban):  *Els de la religió de les deïtats es donen a si mateixos el nom d’hindús. La religió de les deïtats ha desaparegut. Des del moment que van entrar en el camí del pecat ya no se’ls digué deïtats. La religió de les deïtats havia de desaparèixer. Els de l’Islam i els Budhistes vénen més endavant. Quan s’establí la religió hindú?*

No existeix cap indici de cap missatger que establís aquesta religió hindú; de fet s’ha anat creant sobre la marxa; prenent una mica d’aquí i d’allà, s’ha anat formant un gran globus en el que hi han entrat els memorials d’aquells que van estar en l’inici de quan Bharat era el paradís, Shivalaya; se’ls va nomenar deïtats, i, per això han entrat 300.000 déus en aquesta gran bombolla anomenada religió hindú.

  • PUNTS 9/5/18 (Madhuban):  *Els de Bharat éreu residents de Shivalaya. Shiva establí l’edat d’or. Ara s’ha convertit en un bordell; ara la estic convertint en Shivalaya altre cop. Ara no hi ha regne. És el govern de la gent sobre la gent. En l’edat d’or hi havia la religió de la rectitud; mai es causaven pesar entre ells.

Shivalaya és el Temple de Déu. Quan el món es sacseja tant que desapareix tot el que hi havia, és quan pot començar el nou món que, ara Ell ja està creant al nostre interior estudiant el Raja Ioga fàcil que ens ensenya en aquests moments: l’antic Raja Ioga de Bharat. Com es pot fer un nou món sense canviar la manera de pensar i de fer de tots nosaltres? Pensem-hi: quant duraria un paradís totalment pur, amb la nostra actual manera de pensar i de fer? Shivalaya dura 2500 anys, i els 2500 següents són en els que ens trobem ara mateix, en el seu final.  • POINTS 09/05/18 (Madhuban): * Those of the religion of the deities give themselves the name of Hindus. The religion of the deities has disappeared. From the moment they entered the path of sin, they were no longer named deities. The religion of the deities should disappear. Those of Islam and the Budhists come later. When was the Hindu religion established? *

There is no indication of any messenger who established this Hindu religion; in fact it has been created on the fly; taking a little here and there, a great balloon has been formed in which have entered the memorials of those who were at the beginning of when Bharat was paradise, Shivalaya; they were named deities, and that’s why 300,000 gods have entered this great bubble called the Hindu religion.

  • POINTS 09/05/18 (Madhuban): * Those of Bharat were residents of Shivalaya. Shiva established the golden age. Now it has become a brothel; Now I am converting it into Shivalaya again. Now there is no kingdom. It is the government of the people over the people. In the golden age there was the religion of righteousness; they never caused grief among them.

Shivalaya is the Temple of God. When the world shakes so much that everything that was there disappears, it is when the new world can begin that, now He is already creating it in our interior studying the easy Raja Yoga that teaches us in these moments: the ancient Raja Yoga of Bharat. How can a new world be made without changing the way of thinking and doing of all of us? Think: how long would a totally pure paradise last, with our current way of thinking and doing? Shivalaya lasts 2500 years, and the next 2,500 are the ones we are in right now, at its end.  • PUNTOS 09/05/18 (Madhuban): * Los de la religión de las deidades se dan a sí mismos el nombre de hindúes. La religión de las deidades ha desaparecido. Desde el momento que entraron en el camino del pecado ya no se les nombró deidades. La religión de las deidades debía desaparecer. Los del Islam y los Budhistas vienen más adelante. ¿Cuando se estableció la religión hindú? *

No existe ningún indicio de ningún mensajero que estableciera esta religión hindú; de hecho se ha ido creando sobre la marcha; tomando un poco de aquí y de allí, se ha ido formando un gran globo en el que han entrado los memoriales de aquellos que estuvieron en el inicio de cuando Bharat era el paraíso, Shivalaya; se les nombró deidades, y, por ello han entrado 300.000 dioses en esta gran burbuja llamada religión hindú.

  • PUNTOS 09/05/18 (Madhuban): * Los de Bharat erais residentes de Shivalaya. Shiva estableció la edad de oro. Ahora se ha convertido en un burdel; ahora la estoy convirtiendo en Shivalaya de nuevo. Ahora no hay reino. Es el gobierno de la gente sobre la gente. En la edad de oro estaba la religión de la rectitud; nunca se causaban pesar entre ellos.

Shivalaya es el Templo de Dios. Cuando el mundo se sacude tanto que desaparece todo lo que había, es cuando puede empezar el nuevo mundo que, ahora Él ya está creando en nuestro interior estudiando el Raja Yoga fácil que nos enseña en estos momentos: el antiguo Raja Yoga de Bharat . ¿Cómo se puede hacer un nuevo mundo sin cambiar la manera de pensar y de hacer de todos nosotros? Pensemos: ¿cuanto duraría un paraíso totalmente puro, con nuestra actual forma de pensar y de hacer? Shivalaya dura 2500 años, y los 2.500 siguientes son en los que nos encontramos ahora mismo, en su final.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: