lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

La bellesa de la bugandivia//The bougainvillea‘s beauty//La belleza de la bugandivia.

Contemplo la bellesa natural de la bugandivia en plena flor i em pregunto el perquè d’aquesta vital plenitut d’encant. Veig que no hi han fulles i per això ressalta la força del color vermell intens. D’aquí poc despuntarà la verdor i el vermell s’anirà disolent prenent tot un altre aspecte; no obstant, bonic, però ja no serà el mateix.

Quan transporto aquesta experiencia visual a l’àmbit de l’ànima, veig que passa el mateix que amb la bugandivia sense fulles..; l’ànima, sense el procès del dia, és com quan ens llevem, frescos, renovats. Si s’ha tingut bona nit, bon repòs.., estem resplendents i intensos com la bugandivia. Despres.., ja tan sols el fet de llevar-nos, poden començar a sortir les fulles que velen la bellesa de l’ànima que experimentem quan estem tranquils i renovats en l’instant de despertar del son.

Com podem retenir aquest estat natural de l’ànima? Com podem fer que no es dilueixi entre el munt de sentiments que esperimentarem durant el dia? Doncs és molt senzill.., símplement retenint l’experiencia del moment de despertar si ha estat bona, i, tornar-la a reviure tantes vegades com faci falta en mig del batibull del dia. Visualitzant-nos com l’ésser més afortunat que pot tenir experiencies tan belles com la primavera de la bugandivia.


I contemplate the natural beauty of bougainvillea in full bloom and I wonder why this vital fullness of charm. I see that there are no leaves and that is why the strength of the deep red color stands out. Soon the greenery will break out and the red will dissolve taking all other aspects; however, nice, but it will not be the same.

When I transport this visual experience in the sphere of the soul, I see that the same thing happens as with the leafless bougainvillea ..; the soul, without the process of the day, is like when we get up, fresh, renewed. If you have had a good night, good rest …, we are resplendent and intense as the bugandivia. After .., and just the fact of getting up, you can start to leave the leaves that veil the beauty of the soul that we experience when we are calm and renewed in the moment of awakening from sleep.

How can we retain this natural state of the soul? How can we make it do not get diluted among the bunch of feelings you experience during the day? Well it’s very simple .., simply retaining the experience of the moment of awakening if it has been good, and, reliving it as many times as needed in the middle of the hodgepodge of the day. Visualize how the most fortunate being can have experiences as beautiful as the spring of bugandivia.


Contemplo la belleza natural de la bugandivia en plena flor y me pregunto el porqué de esta vital plenitud de encanto. Veo que no hay hojas y por eso resalta la fuerza del color rojo intenso. Dentro de poco despuntará el verdor y el rojo se irá disolviendo tomando todo otro aspecto; sin embargo, bonito, pero ya no será el mismo.

Cuando transporto esta experiencia visual en el ámbito del alma, veo que pasa lo mismo que con la bugandivia sin hojas ..; el alma, sin el proceso del día, es como cuando nos levantamos, frescos, renovados. Si se ha tenido buena noche, buen reposo .., estamos resplandecientes e intensos como la bugandivia. Despues .., ya tan sólo el hecho de levantarnos, pueden empezar a salir las hojas que velan la belleza del alma que experimentamos cuando estamos tranquilos y renovados en el instante de despertar del sueño.

Como podemos retener este estado natural del alma? Cómo podemos hacer que no se diluya entre el montón de sentimientos que experimenta durante el día? Pues es muy sencillo .., símplemente reteniendo la experiencia del momento de despertar si ha sido buena, y, volverla a revivir tantas veces como haga falta en medio del batiburrillo del día. Visualiza cómo el ser más afortunado que puede tener experiencias tan bellas como la primavera de la bugandivia.OM SHANTI PETIT 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Informació

This entry was posted on Mai 13, 2018 by in Notas and tagged , , , , , , .
%d bloggers like this: