lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Ekant-ekagrata(soledat-concentració//solitude-concentration// soledad-concentración).

devi_trinity

Solitud i concentració la millor medicina per curar-nos de l’atabalament.

BENEDICCIÓ 15/5/18 Madhuban):  * Que sigueu un servidor verdader que fa servei subtil a gran velocitat parant atenció a la soledat (ekant) i a la concentració (ekagrata).  Per poder servir a les ànimes il·limitades del món estant asseguts a molta distància, la ment i l’intel·lecte han d’estar lliures sempre. Tot i estar ocupats, preneu uns moments per a experimentar soledat. Si sou en un ambient de trastorn, concentreu en un segon la ment i l’intel·lecte en les profunditats d’Un.

Ser un servidor subtil és un gran honor si s’aconsegueix mantenir la ment i l’intel·lecte uns moments en el silenci de la manca de pensaments, perquè és així com arriben les vibracions als que volem servir per lluny que siguin. Si podem concentrar-nos en mantenir aquest silenci indispensable encara que només siguin uns segons, aquells pensaments benefactors arribaran allà on volem que vagin i ells ho rebran com una fletxa carregada d’energia i d’alliberació, segons calgui. Quan es parla d’ànimes il·limitades vol dir totes les ànimes, això significa que amb un sol pensament ekant i ekagrata es pot beneficiar a una gran immensitat de persones que estiguin patint o, fins i tot, a aquelles que ja han traspassat. Però per a que sigui possible, cal la soledat d’estar sense pensaments uns moments, o,  la concentració en les profunditats de l’únic Déu, si l’ambient en el que estem és hostil.


Solitude and concentration the best medicine to cure us of the burden.

BLESSING 05/15/18 Madhuban) * May you be a true servant who performs subtle service at great speed paying attention to loneliness (ekant) and concentration (ekagrata). In order to serve the limitless souls of the world while sitting at a great distance, the mind and the intellect must always be free. Despite being busy, take a few moments to experience solitude. If you are in an environment of disorder, concentrate in a second the mind and the intellect in the depths of One.*

Being a subtle servant is a great honor if you can keep the mind and intellect a few moments in the silence of the lack of thoughts, because that is how the vibrations arrive at they who we want to serve no matter how far away they are. If we can concentrate on maintaining this indispensable silence, even if only for a few seconds, those beneficent thoughts will arrive where we want them to go and they will receive it as an arrow charged with energy and liberation, as necessary. When speaking of unlimited souls means all souls, that is, with a single ekant and ekagrata thought one can benefit a great immensity of people who are suffering or, even, those who have already pierced. But for that to be possible, it is necessary the solitude of being without thoughts a few moments, or, the concentration in the depths of the one God, if the environment in which we are is hostile.


Soledad y concentración la mejor medicina para curarnos del agobio.

BENDICIÓN 05/15/18 Madhuban) * Que seáis un servidor verdadero que realiza servicio sutil a gran velocidad poniendo atención a la soledad (ekant) y la concentración (ekagrata). Para poder servir a las almas ilimitadas del mundo estando sentados a mucha distancia, la mente y el intelecto deben estar libres siempre. A pesar de estar ocupados, tomaos unos momentos para experimentar soledad. Si estáis en un ambiente de trastorno, concentrad en un segundo la mente y el intelecto en las profundidades de Uno.*

Ser un servidor sutil es un gran honor si se consigue mantener la mente y el intelecto unos momentos en el silencio de la falta de pensamientos, porque es así como llegan las vibraciones a los que queremos servir por lejos que estén. Si podemos concentrarnos en mantener este silencio indispensable, aunque sólo sean unos segundos, aquellos pensamientos benefactores llegarán allí donde queremos que vayan y ellos lo recibirán como una flecha cargada de energía y de liberación, según sea necesario. Cuando se habla de almas ilimitadas significa todas las almas, esto es que con un solo pensamiento ekant y ekagrata se puede beneficiar a una gran inmensidad de personas que estén sufriendo o, incluso, a aquellas que ya han traspasado. Pero para que sea posible, es necesaria la soledad de estar sin pensamientos unos momentos, o, la concentración en las profundidades del único Dios, si el ambiente en el que estamos es hostil.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: