lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Déu és la Veritat?//Is God the Truth?//¿Dios es la Verdad?

la-hora-de-la-verdad-ha-llegado-portada

Per què es diu que Déu és la Veritat? És potser que tota la resta es mentida?

En el món d’ara hi han les dues coses: veritat i mentida, i es barregen de tal manera que s’esborren l’una a l’altre i al final la confusió és la que regna. Ja no se sap què és veritat i què és mentida, veritable o fals. Avui la veritat serà una cosa i d’aquí uns moments es contradirà; això fa que aquest món d’ara sigui fals, perquè res dura, com tampoc dura la felicitat. “Això és la força de la irreligiositat” (diu Dadi Janki); irreligiositat en contraposició a la religió de la veritat, com una forma de viure.

Com puc fer perdre força a aquesta irreligiositat que em domina per dins i per fora? Dadi Janki ens parla de dos tipus de felicitat Suhk (felicitat interior) i Cushi (felicitat que es veu). La una està relacionada amb l’altra. Com podem contrarestar aquesta confusió en el que la gent estem ficats? Doncs.., amb la felicitat suhk que ens dóna l’estar connectats amb la Veritat que mai fluctua. Per això es diu que Déu, l’únic existent per a tothom, per als de totes les religions, per molts noms que Se Li hagi donat, és la Veritat, perquè sempre és constant; ara, sempre El trobarem perquè ara sempre hi és. El Raja Ioga que Ell ens està ensenyant als Brahmins i a qui vulgui aprendre.., ens possibilita a saber com connectar-nos realment amb Ell, amb la Veritat.Why is it said that God is the Truth? Is it perhaps that everything else is a lie?

In the world of now there are two things: truth and lies, and they mix in such a way that they erase each other and in the end, confusion is what reigns. We no longer know what is true and what is false. Today the truth will be something and in a few moments it will contradict itself; This makes this world of now false, because nothing lasts, nor does happiness last. “This is the strength of irreligiosity” (says Dadi Janki); irreligiousness as opposed to the religion of truth, as a way of live.

How can I make lose strength of this irreligiousness that dominates me inside and out? Dadi Janki talks about two types of happiness Suhk (inner happiness) and Cush (happiness that is seen). The one is related to the other. How can we counteract this confusion in which people are involved? Well … with the suhk happiness that gives us being connected with the Truth that never fluctuates. That is why it is said that God, the only one existing for all, for those of all religions, by many names that have been given to him, is the Truth, because it is always constant; now, we will always find Him because now He always is here. The Raja Yoga that He is teaching to the Brahmins and to whoever wants to learn …, enables us to know how to really connect with Him, with Truth.¿Por qué se dice que Dios es la Verdad? Es tal vez que todo lo demás es mentira?

En el mundo de ahora hay las dos cosas: verdad y mentira, y se mezclan de tal manera que borran la una a la otra y al final, la confusión es la que reina. Ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira, verdadero o falso. Hoy la verdad será algo y en unos momentos se contradirá; esto hace que este mundo de ahora sea falso, porque nada dura, como tampoco dura la felicidad. “Esto es la fuerza de la irreligiosidad” (dice Dadi Janki); irreligiosidad en contraposición a la religión de la verdad, como una forma de vivir.

¿Como puedo hacer perder fuerza a esta irreligiosidad que me domina por dentro y por fuera? Dadi Janki nos habla de dos tipos de felicidad Suhk (felicidad interior) y Cush (felicidad que se ve). La una está relacionada con la otra. ¿Como podemos contrarrestar esta confusión en la que la gente estamos metidos? Pues .., con la felicidad suhk que nos da el estar conectados con la Verdad que nunca fluctúa. Por eso se dice que Dios, el único existente para todos, para los de todas las religiones, por muchos nombres que se le haya dado, es la Verdad, porque siempre es constante; ahora, siempre Le encontraremos porque ahora siempre está. El Raja Yoga que Él nos está enseñando a los Brahmins y a quien quiera aprender .., nos posibilita saber cómo conectarnos realmente con Él, con la Verdad.

==============================OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: