lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Eminències//Eminences//Eminencias.

 

punt de mira

Sempre som “importants per a algú altre”.

Els que són eminents per a molts sempre són al punt de mira de la gent, perquè representen el que desitjarien que fos la societat en general. Per aquest motiu no es tolera cap feblesa, error o corrupció en ells; d’aquí ve la exigència de pulcritud en els seus actes, i, quan no es compleix  l’expectativa, se’ls demana que deixin aquella responsabilitat que no han pogut complir.

En una esfera més petita, aquesta exigència també es reprodueix en àmbit més reduït i personal. Moltes vegades som en l’objectiu d’algú al quí hem cridat l’atenció per alguna raó que no en som conscients. Tenen els ulls posats en nosaltres perquè hi veuen quelcom que desitgen es compleixi també en ells mateixos. Generalment són virtuts; per això hauríem de ser conscients de que els nostres actes no són anònims; encara que siguin personals, estan sent observats per algú altre amb aquell mateix interès de no ser decebuts que s’esdevé amb la gent eminent.

Aleshores, tinguem doncs en compte que sempre hi haurà una mirada, que observa l’escenari, d’aquell pel quí som VIP’s. No sabrem de quí es tracta,i, quí sap si.., malgrat tot podem estar en el nostre propi punt de mira, el vigilant que vigila no decebre’s ell mateix.

*******************************************************

We are always “important to someone”.

Those who are eminent to many are always in the crosshairs of the people, because they represent what they would like society to be in general. For this reason any weakness, error or corruption in them is not tolerated; hence the requirement of neatness in their actions, and, when expectation is not met, they are asked to leave that responsibility they have not been able to fulfill.

In a smaller sphere, this requirement is also reproduced in a smaller and more personal area. Many times we are on the target of someone we have called attention to for some reason that we are not aware of. They have their eyes on us because they see something they want to be fulfilled in themselves. They are generally virtues; that is why we should be aware that our actions are not anonymous; Although they are personal, they are being observed by someone with that same interest of not being disappointed as it is with eminent people.

So, let’s take into account that there will always be a look that observes the scenario, of that one for whom we are VIP’s. We will not know who it is, and, who knows if …, despite everything, we can be in our own crosshairs, the vigilant who watches not disappoint himself.

*******************************************************

Siempre somos “importantes para alguien”.

Los que son eminentes para muchos siempre están en el punto de mira de la gente, porque representan lo que desearían que fuera la sociedad en general. Por este motivo no se tolera ninguna debilidad, error o corrupción en ellos; de ahí la exigencia de pulcritud en sus actos, y, cuando no se cumple la expectativa, se les pide que dejen esa responsabilidad que no han podido cumplir.

En una esfera más pequeña, esta exigencia también se reproduce en ámbito más reducido y personal. Muchas veces estamos en el objetivo de alguien al que hemos llamado la atención por alguna razón, de la que no somos conscientes. Tienen los ojos puestos en nosotros porque ven algo que desean se cumpla también en ellos mismos. Generalmente son virtudes; por eso deberíamos ser conscientes de que nuestros actos no son anónimos; aunque sean personales, están siendo observados por alguien con ese mismo interés de no ser decepcionados como sucede con la gente eminente.

Entonces, tengamos pues en cuenta que siempre habrá una mirada que observa el escenario, de aquel para quien somosVIP’s. No sabremos de quién se trata, y, quién sabe si .., a pesar de todo, podemos estar en nuestro propio punto de mira, el vigilante que vigila no decepcionarse a sí mismo.OM SHANTI MÍNIM 

2 comments on “Eminències//Eminences//Eminencias.

 1. jllopartfolch
  Mai 27, 2018

  Em suggereix el teu escrit, un entorn romàntic, on s’idealitza a les persones, res més enganyós ja que la condició humana és la que és, i per tant la relitat s’aparta de l’ideal. Després ve el xoc quan allò o aquells que s’han idealitzat no compleixen amb la realitat; és després quan els romàntics de vegades arriben al suïcidi; esperem que no sigui així i no arribem al suïcidi; almenys avui que tinguem un bon dia.

  Liked by 1 person

  • julianeus
   Mai 27, 2018

   Gràcies pel comentari. Bé, veig que cadascú que llegeix ho fa a través dels seus propis vidres de colors. Una abraçada! 😉

   Liked by 1 person

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: