lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

LLIBERTAT..d’expressió// Expression’s..FREEDOM//LIBERTAD.. de expresión.

69D4A393-4688-49EC-9367-7603D3DA83DD

LLIBERTAT D’expressió

Què ens inspira? Què ès allò que ens motiva a expresar-nos teclejant conceptes, traçant imatges en versos, esbossant idees usant el cercle cromàtic dels colors, actuant en accions diverses? Els sentiments, indubtablement. Si més no però.., hi deu haver algún altre element veient que molts, tot i sentir, no s’expresen en cap mena d’acció; potser ganes de comunicar-se, compartir, establir ponts, ganes de pertànyer. Quí sap què hi ha a la ment de cadascú; d’altres s’expresent amb la violència de les paraules que sorgeixen de la ira o de les bales, altres, enarborant el poder que els donen la gent en les urnes, s’obliden que són sirvents i es tornen en contra d’aquells a l’empar d’unes regles del joc que van canviant segons convingui.
Tant l’acció com la no acció, tot són formes d’expresar-se. Som ànimes en cossos que necessiten deixar anar el que duen dins. L’element que falta en aquest analisi, bé podría ser el “paper”, el que cadascun de nosaltres portem inherent a l’ànima, l’essència que ens diferencia entre nosaltres. Uns porten gravat un gran paper i d’altres.., el pitjor paper de tots: causar dolor. I en mig dels dos extrems.., una gran majoria que s’instal.la en “ il dolce far niente”, o, en l’anonimat. Aquí, en el terreny que trepitgen els peus, tots som actors del drama limitat de la vida. No oblidem però, que més enllà de la quotidianetat, el paper de cadascú s’extén més enllà de l’impensable; el cos acaba aquí, però l’ànima…, segueix.


Freedom of expression

What inspires us? What motivates us to express ourselves by typing concepts, drawing images in verses, sketching ideas using the chromatic circle of colors, acting in different actions? The feelings, undoubtedly. However, at least …, there must be some other element seeing that many, despite feeling, do not express themselves in any kind of action; maybe you want to communicate, share, establish bridges, desire to belong. Who knows what is in the mind of each one; others express themselves with the violence of words that arise from anger or bullets, others, wielding the power that people give them at the polls, forget that they are servants and turn against those, under the protection of rules of the game that change according to his selves convenience.
Both action and non-action are all ways of expressing oneself. We are souls in bodies that need to release what they have inside. The missing element in this analysis, could well be the “paper”, what each one of us carries inerent to the soul, the essence that differentiates us from each other. Some have a large paper engraved and others .., the worst role of all: cause pain. And in the middle of the two extremes .., a great majority that settles in “il dolce far niente”, or, in the anonymity. Here, in the ground that our feet tread, we are all actors of the limited drama of life. Let us not forget, however, that beyond the everyday, the role of each one, extends beyond the unthinkable; the body ends here, but the soul … continues.


LIBERTAD DE expresión

¿Qué nos inspira? ¿Qué es lo que nos motiva a expresarnos tecleando conceptos, trazando imágenes en versos, esbozando ideas usando el círculo cromático de los colores, actuando en acciones diversas? Los sentimientos, indudablemente. Sin embargo, seguramente.., debe haber algún otro elemento viendo que muchos, a pesar de sentir, no se expresan en ningún tipo de acción; quizás ganas de comunicarse, compartir, establecer puentes, ganas de pertenecer. Quién sabe qué hay en la mente de cada uno; otros se expresan con la violencia de las palabras que surgen de la ira o de las balas, otros, esgrimiendo el poder que les dan la gente en las urnas, se olvidan que son sirvientes y se giran en contra de aquellos, al amparo de unas reglas de juego que van cambiando según convenga.
Tanto la acción como la no acción, todo son formas de expresarse. Somos almas en cuerpos que necesitan soltar lo que llevan dentro. El elemento que falta en este análisis, bien podría ser, el “papel”, lo que cada uno de nosotros llevamos inherente al alma, la esencia que nos diferencia unos de otros. Unos llevan grabado un gran papel y otros .., el peor papel de todos: causar dolor. Y en medio de los dos extremos .., una gran mayoría que se instala en “il dolce far niente”, o, en el anonimato. Aquí, en el terreno que pisan los pies, todos somos actores del drama limitado de la vida. No olvidemos sin embargo, que más allá de la cotidianidad, el papel de cada uno se extiende más allá de lo impensable; el cuerpo termina aquí, pero el alma …, sigue.

9B400005-FF6E-4692-AEF3-5AEF2C9800D1OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: