lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Discussió//Discussion//Discusión.

violentadiscusion

Déu entén, no discuteix pas; i doncs.., per què caiem en la trampa de la discussió si som fills de Déu? Potser perquè ens cal aprendre d’Ell, tal com els fills aprenen dels pares?

BENEDICCIÓ 16/6/18 (Madhuban): *Que sigueu un fill tot coneixedor i, coneixent la naturalesa i sanskars de cadascú, us mantingueu estalvis de tenir un enfrontament amb qualsevulla.* “Fer una situación gran o petita depèn del vostre propi intel·lecte. Quan vosaltres us aparteu, us poseu a reser i també arresereu a altres.”

Apartar-se, aquí en aquest contexte, vol dir entendre la situación, l’estat de l’altre i el nostre propi estat interior, i, comprendre si la discussió cal i si estem duent-hi situacions anteriors no resoltes  alienes o no al tema que s’està intentant aclarir. Ya que moltes vegades les converses deriven en discussions al deixar que s’hi barregin caràcters contraposats i irreconciliables, i també coses que no hem resolt i que están corroent el posible enteniment mutu.

**********************

God understands, does not argue; And then … why do we fall into the trap of discussion if we are children of God? Maybe because we need to learn from Him, as children learn from parents?

BLESSING 16/6/18 (Madhuban): * That you are a connoisseur’s son and, knowing the nature and sanskares of each one, remain safe from having a confrontation with anyone. * “Making a situation large or small depends on your own intellect. When you turn away, you are safe and you also put others safe. “

To move away, here in that context, means to understand the situation, the state of the other and our own internal state, and to understand if the discussion is necessary or if we are bringing about previous situations that are not solved by others or not to the issue that is being clarified. Since conversations often lead to discussions by letting intermingled and irreconcilable characters intermingle in them, we also have issues that we have not solved and that are corroding the possible mutual understanding.

**********************

Dios entiende, no discute; y pues .., por qué caemos en la trampa de la discusión si somos hijos de Dios? Quizás porque necesitamos aprender de Él, tal como los hijos aprenden de los padres?

BENDICIÓN 16/6/18 (Madhuban): * Que seáis un hijo todo conocedor y, conociendo la naturaleza y sanskares de cada uno, permanezcáis a salvo de tener un enfrentamiento con cualquiera.*  “Hacer una situación grande o pequeña depende de vuestro propio intelecto. Cuando vosotros os apartáis, os ponéis a salvo y también ponéis a otros a salvo.”

Apartarse, aquí en ese contexto, significa entender la situación, el estado del otro y nuestro propio estado interior, y comprender si la discusión es necesaria o si estamos trayendo situaciones anteriores no resueltas ajenas o no al tema que se está intentando esclarecer. Puesto que muchas veces las conversaciones derivan en discusiones al dejar que se entremezclen en ellas caracteres contrapuestos e irreconciliables, asimismo cuestiones que no hemos resuelto y que están corroyendo el posible entendimiento mutuo.OM SHANTI MÍNIM 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: