lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Som tots, especials//We are all, specials//Somos todos, especiales.

pensar-niños

Quan era joveneta, el meu pare em va fer una broma dient-me que de nit havia vist que els meus ulls fulgien com els dels gats; m’ho vaig creure durant un temps massa llarg, doncs després la decepció va ser de la mateixa intensitat. Era molt fàcil, només havia de posar un mirall en la foscor.., però no ho vaig fer. Per què m’ho vaig creure? Primer perquè ho deia el meu pare i segon.., perquè tenim una guspira dins nostre que ens recorda que cadascú és especial. Ho sabem de fet, però ens 1a05a076831a0d769adb9260e19dfa68ho creiem si algú ens ho diu.

Ara jo també t’ho asseguro: tu ets especial! Jo també sóc especial, tots som especials. Ho crec perquè m’ho ha dit el meu Pare, el que no bromeja perquè és innocent. Té la innocència de la saviesa més pura. Ell, el que és el més Especial de tots ens assegura que dins nostre hi ha el més especial de tot, la llum, l’ànima. Diu que és el nostre Pare però que no ens ha creat a les ànimes, som eterns. Així és que som la Seva adopció, Qui ens cuida. Mireu doncs si en som d’especials…! som fills de Déu! Ara pensem.., tenim dret a deprimir-nos perquè no ens valorem? Déu diu que això és un pecat. (la definició de pecat es: un error que danya l’ànima).


When I was young, my father made a joke telling me that at night I had seen my eyes glow like those of cats; I believed it for a long time, then afterwards the disappointment was of the same intensity. It was very easy, I just had to put a mirror in the dark … but I did not. Why did I believe it? First because my father said it and second …, because we have a spark inside us that reminds us that each one is special. We know it in fact, but we believe it if someone tells us.e4d4c8d4ba2458c88a2e9853d4a56bed

Now I also assure you: you are special! I’m special too, we’re all special. I believe it because my Father told me it, The one who does not joke because he is innocent. It has the innocence of the purest wisdom. He, the one who is the Most Special of all assures us that within us there is the most special of all, the light, the soul. He says that He is our Father but that he has not created us to the souls, we are eternal. So we are His adoption, Who takes care of us. Look, then, if we are special …! we are children of God! Now let’s think … do we have the right to get depressed because we do not value ourselves? God says that this is a sin. (The definition of sin is: an error that harms the soul).


Cuando era jovencita, mi padre me hizo una broma diciéndome que de noche había visto que mis ojos fulgían como los de los gatos; me lo creí durante un tiempo demasiado largo, pues después la decepción fue de la misma intensidad. Era muy fácil, sólo tenía que poner un espejo en la oscuridad .., pero no lo hice. ¿Por qué me lo creí? Primero porque lo decía mi padre y segundo .., porque tenemos una chispa dentro de nosotros que nos recuerda que cada uno es especial. Lo sabemos de hecho, pero nos lo creemos si alguien nos lo dice.tumblr_static_tumblr_static_84pqag7uwvwg8w8ggg0cosc4_640

Ahora yo también te lo aseguro: tu eres especial! Yo también soy especial, todos somos especiales. Lo creo porque me lo ha dicho mi Padre, el que no bromea porque es inocente. Tiene la inocencia de la sabiduría más pura. Él, el que es el más Especial de todos nos asegura que dentro de nosotros existe lo más especial de todo, la luz, el alma. Dice que es nuestro Padre pero que no nos ha creado a las almas, somos eternos. Así es que somos Su adopción, Quién nos cuida. Mirad pues si somos de especiales …! somos hijos de Dios! Ahora pensemos .., ¿tenemos derecho a deprimirnos porque no nos valoramos? Dios dice que esto es un pecado. (La definición de pecado es: un error que daña el alma).om-shanti 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: