lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Entre//Between Kaliyuga&Satyuga.

Sunset

A quí li és indiferent experimentar el veritable amor altruista?

En aquest petit temps especial fins que s’acabi el cicle de 5000 anys, anomenat edat de la confluència entre el Kaliyuga i el Satyuga, hi ha la oportunitat única de sentir l’amor de Déu que durant 2500 anys s’ha estat desitjant sentir i que no havíem estat capaços d’experimentar fàcilment, si no era a través de tants sacrificis, resos, penitències, etc. i tot i així n’obteníem un bri fugisser que encara ens causava més enyorança. Ara, el Pare de tots nosaltres ens diu que és el moment d’obtenir el fruit de tanta devoció, i, l’únic necessari per això és considerar-se un ésser de llum i així posar-se a la mateixa freqüència d’Ell. Ens diu que és l’únic mètode que hi ha; és així de fàcil. Tan fàcil.., que potser alguns no s’ho creuran. El mètode és senzill, però és qüestió de voluntat el mantenir-ho; pensem que.., quan algú fa un pas.., Ell en fa mil. Això vol dir que Déu ajuda quan un és valent o determinat.Who is indifferent to experience true altruistic love?

In this special little time until the end of the 5000 year cycle, called the age of the confluence between Kaliyuga and Satyuga, there is the unique opportunity to feel the love of God that for 2500 years it is had been wishing to feel and that we not had been able to easily experience, if not through so many sacrifices, prayers, penances, etc. and even then we only got a fleeting spark from him that still caused us more yearning. Now, the Father of all of us tells us that it is time to obtain the fruit of such devotion, and, the only thing necessary for it is to consider ourselves a being of light and thus to put ourselves at the same frequency as He. It tells us that it is the only method that exists; it’s that easy. So easy .., that maybe some will not believe it. The method is simple, but it is a matter of will to maintain that; let’s think that … when someone takes a step .., He gives a thousand. This means that God helps when one is brave.A quién le es indiferente experimentar el verdadero amor altruista?

En este pequeño tiempo especial hasta que se termine el ciclo de 5000 años, llamado edad de la confluencia entre el Kaliyuga y el Satyuga, existe la oportunidad única de sentir el amor de Dios que durante 2500 años se ha estado deseando sentir y que no habíamos sido capaces de experimentar fácilmente, si no era a través de tantos sacrificios, rezos, penitencias, etc. y aún así solo lográbamos de él una brizna fugaz que aún nos causaba más añoranza. Ahora, el Padre de todos nosotros nos dice que es el momento de obtener el fruto de tanta devoción, y, lo único necesario para ello es considerarse un ser de luz y así ponerse a la misma frecuencia que Él . Nos dice que es el único método que existe; es así de fácil. Tan fácil .., que quizás algunos no lo creerán. El método es sencillo, pero es cuestión de voluntad mantenerlo; pensemos que .., cuando alguien da un paso .., Él da mil. Esto significa que Dios ayuda cuando uno es valiente o determinado.

maxresdefaultom-shanti 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: