lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Cap acte sincer és inútil//No sincere act is useless//Ningún acto sincero es inútil.

Reflexión de la Semana    7 de julio 2018
    

Cap acte sincer és inútil

Prendre decisions implica no tenir mai por d’assumir responsabilitats a l’hora de prendre una decisió. Es diu que qui dubte està perdut. Quan ens sotgen els dubtes, ens falta el valor necessari per decidir i actuar.

La manca de compromís, la dependència cap els altres per regular el nostre ànim, la influència que poden tenir en nosaltres les opinions externes, bloquegen el poder que dóna la presa de decisions.

La decisió i l’acció exigeixen no només sentit de responsabilitat i claredat, sinó també valentia. La vacil·lació, la passivitat i el dubte camuflen la por i tendeixen a romandre en la ment tot i després d’haver pres una decisió clara. El valor és l’antídot més potent que existeix.

Si després de prendre una decisió i actuar en conseqüència, el resultat no és l’esperat, no et preocupis, esbrina com fer-ho millor la propera vegada. Cap acte sincer és mai inútil: Trenca la base dels mals hàbits i comença a reptar a aquests tirans que han governat les accions del passat. S’han plantat les llavors i ara només queda esperar amb paciència que broti flor i fruit.

L’origen sincer de la motivació i la fermesa de les decisions generen la confiança interior en la vinguda de l’èxit; la resta és simplement qüestió de temps.

Extracte del llibre: (autor Antony Strano)
La recerca del benestar.
Utilitza els teus vuit poders
Ed. Brahma Kumari

No sincere act is useless

Making decisions means never being afraid to take responsibility when making a decision. It is said that whoever doubts is lost. When doubts lie in wait for us, we lack the necessary courage to decide and act.

The lack of commitment, the dependence on others to regulate our mood, the influence that external opinions can have on us, block the power that decision-making gives us.

Decision and action demand not only a sense of responsibility and clarity, but also courage. Hesitation, passivity and doubt camouflage fear and tend to remain in the mind even after having made a clear decision. Value is the most powerful antidote that exists.

If after making a decision and acting accordingly, the result is not as expected, do not worry, find out how to do it better next time. No sincere act is ever useless: Break the base of bad habits and start challenging those tyrants who have governed the actions of the past. The seeds have been planted and now we just have to wait patiently for the flower and the fruit to sprout.

The sincere origin of the motivation and the firmness of the decisions generate the internal confidence in the arrival of the success; the rest is simply a matter of time.

Excerpt from the book: (author Antony Strano)
The search for well-being
Use your eight powers
Ed. Brahma Kumaris

Ningún acto sincero es inútil

Tomar decisiones implica no tener nunca miedo de asumir responsabilidades a la hora de tomar una decisión. Se dice que quien duda está perdido. Cuando nos acechan las dudas, nos falta el valor necesario para decidir y actuar.La falta de compromiso, la dependencia hacia los demás para regular nuestro ánimo, la influencia que pueden tener en nosotros las opiniones externas, bloquean el poder que da la toma de decisiones.

La decisión y la acción exigen no sólo sentido de la responsabilidad y claridad, sino también de valentía. La vacilación, la pasividad y la duda camuflan el miedo y tienden a permanecer en la mente aun después de haber tomado una decisión clara. El valor es el antídoto más potente que existe.

Si después de tomar una decisión y actuar en consecuencia, el resultado no es el esperado, no te preocupes, averigua cómo hacerlo mejor la próxima vez. Ningún acto sincero es jamás inútil: Rompe la base de los malos hábitos y empieza a retar a esos tiranos que han gobernado las acciones del pasado. Se han plantado las semillas y ahora solo queda esperar con paciencia a que broten la flor y el fruto.

El origen sincero de la motivación y la firmeza de las decisiones generan la confianza interior en la llegada del éxito; lo demás es simplemente cuestión de tiempo.

 Extracto del libro: (autor Antony Strano)
La búsqueda del bienestar.
Utiliza tus ocho poderes
Ed. Brahma Kumaris

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona T. 34 93 4877667 Web nacional:  www.brahmakumaris.es Web internacional: www.brahmakumaris.org Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: