lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Nen i amo//Child&master//Niño y amo.

 

CfUbif_WEAEHhq_

Com la innocència d’un nen, com la resolució d’un amo.

PUNTS 15/7/18:  *Apreneu l’art de saber quan fer el paper de conseller i quan el de seguir un consell i tindreu èxit tant en els esforços com en el servei.*

SLOGAN 15/7/18: *Per a ser un instrument i ser humil, entregueu la vostra ment i intel·lecte a Déu.*

Poc més puc afegir.., està molt clar.

Avui s’ha posat un exemple de l’experiència pròpia en la pràctica:  -En una reunió ell va tenir de sobte una idea formidable i la va exposar; tot i així no li van fer cas i es va sentir frustrat perquè sabia que aquella era una idea genial. Al cap d’un temps, algú va exposar la mateixa proposta,i, llavors sí, aleshores va ser acollida amb entusiasme. De moment va quedar perplex i divagant entre la falta de consideració i el sentiment de no caure bé, però no anava per aquí la cosa, sinó que anava d’energies. Reflexionant-hi va comprendre que l’energia que acompanyava la seva proposta estava barrejada amb l’ego. L’ego es detecta i es rebutja inconscientment, i per això es va triar la mateixa proposta provinent d’aquesta altra persona, però ara ja neta d’egolatries.-


Like the innocence of a child, like the resolution of a master.

POINTS 15/07/18: * Learn the art of knowing when to act as a counselor and when to follow a council and you will succeed in both your efforts and your service. *

SLOGAN 07/15/18: * To be an instrument and to be humble, surrender your mind and intellect to God. *

Little more I can add .., it is very clear.

Today have an example of one self experience in practice: -In a meeting he suddenly had a formidable idea and exposed it; Still, they ignored this and he felt frustrated because he knew that was a great idea. After a while, someone presented the same proposal, and then yes, then it was received with enthusiasm. In this moment he was rest perplexed and wandering between the lack of consideration and the feeling of not falling well, but it was not about that, but it was energies. Reflecting on this, he understood that the energy that accompanied his proposal was mixed with the ego. The ego is detected and rejected unconsciously, and that is why the same proposal was chosen, coming from that other person, but now clean of egos.-


Como la inocencia de un niño, como la resolución de un amo.

PUNTOS 15/07/18: * Aprended el arte de saber cuándo hacer el papel de consejero y cuando el de seguir un consejo y tendréis éxito tanto en los esfuerzos como en el servicio. *

SLOGAN 07/15/18 : * Para ser un instrumento y ser humilde, entregad vuestra mente e intelecto a Dios. *

Poco más puedo añadir .., está muy claro.

Hoy se ha puesto un ejemplo de la experiencia propia en la práctica: -En una reunión él tuvo de pronto una idea formidable y la expuso; aún así, no le hicieron caso y se sintió frustrado porque sabía que aquella era una idea genial. Al cabo de un tiempo, alguien expuso la misma propuesta, y, entonces sí, entonces fue acogida con entusiasmo. De momento quedó perplejo y divagando entre la falta de consideración y el sentimiento de no caer bien, pero no iba por ahí la cosa, sino que iba de energías. Reflexionando en ello comprendió que la energía que acompañaba su propuesta estaba mezclada con el ego. El ego se detecta y se rechaza inconscientemente, y por eso se eligió la misma propuesta, proviniendo de esa otra persona, pero ahora limpia ya de egolatrías.-OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: