lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Estimar sol//Love alone//Amar solo.

el-principito

…Algú va dir unes paraules…“alguna vegada algú estima sol?”

Aquesta pregunta que va quedar en l’aire, no es va respondre.  Suposo que potser no es va entendre la seva profunditat perquè, estimar, estimar.., sempre te un sentit d’anada i de tornada, no? L’amor que se sent és per quelcom o per algú, i quí el reb el retorna com un boomerang, fins i tot si es tracta d’una flor l’objectiu de l’amor, ella correspon amb la seva bellesa.

Estimar sol ha de ser molt trist, perquè s’espera algun retorn que no arriba mai. Estimar éssers humans pot tenir aquesta conseqüència si a quí va destinat l’amor no el recull; es diria amor no correspost. Tanmateix.., podria ser que la pregunta anés destinada a un tipus especial d’orella. Tantes vegades s’ha dit que Déu és la imaginació dels humans per apaivagar les seves mancances i esmorteir els seus sofriments…! Sí, això és cert pels quí ho asseveren, quí no creu en Déu deu de pensar que estimar-lo és com estimar sol. El devot que estima Déu té la sensació que el seu amor cau al buit? Si és així.., potser passa perquè no té la Seva adreça correcte; les cartes no arriben al destí si la adreça està equivocada.


…Someone said a few words… “does anyone ever love alone?”

This question that remained in the air, was not answered. I guess maybe it was not understood its depth because, love, love …, always has a direction of going and back, right? The love that is felt is for something or for someone, and who receives it returns it as a boomerang, even if it is a flower the goal of love, she corresponds with her beauty

Loving alone must be very sad, because you expect some return that never comes. Loving human beings can have this consequence if to whom it is destined love does not pick it up; it would be called unrequited love. However …, it could be that the question was intended for a special type of ear. So many times it has been said that God is the imagination of humans to appease their needs and cushion their suffering …! Yes, this is true for those who assert it; who does not believe in God should think that loving Him is like loving alone. Does the devotee who loves God have the feeling that his love falls into the void? If so … maybe it happens because he does not have His correct address; the letters do not reach the destination if the address is wrong.


…Alguien dijo unas palabras … “alguna vez alguien ama solo?”

Esta pregunta que quedó en el aire, no se respondió. Supongo que tal vez no se entendió su profundidad porque, amar, amar .., siempre tiene un sentido de ida y de vuelta, ¿no? El amor que se siente es para algo o para alguien, y quién lo recibe lo devuelve como un boomerang, incluso si se trata de una flor el objetivo del amor, ella corresponde con su belleza.

Amar solo debe ser muy triste, porque se espera algún retorno que no llega nunca. Amar seres humanos puede tener esta consecuencia si a quien va destinado el amor no lo recoge; se diría amor no correspondido. Sin embargo .., podría ser que la pregunta estuviera destinada a un tipo especial de oído. Tantas veces se ha dicho que Dios es la imaginación de los humanos para apaciguar sus carencias y amortiguar sus sufrimientos …! Sí, esto es cierto para quienes lo aseveran; quién no cree en Dios debe de pensar que amarle es como amar solo. ¿El devoto que ama a Dios tiene la sensación de que su amor cae al vacío? Si es así .., quizá ocurre porque no tiene Su dirección correcta; las cartas no llegan al destino si la dirección está equivocada.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: