lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Visualitzar és crear//Visualize is create//Visualizar es crear.

 

fe60505ffeb6

Molts científics s’estan adonant que la curació dels seus pacients no depèn només dels medicaments que recepten i es prenen, sinó de la intenció, la consciència de la persona que està malalta.

Ells, tot això que fa tants anys s’anava dient entre la comunitat més espiritual, ara ho comencen a admetre en la comunitat científica. Les religions adjudicaven “miracles”, les curacions inexplicables, a Déu. S’ha dit que mentalment es pot fer una visualització de la zona danyada, projectant-la com totalment polida, neta, sana.., i a base d’anar-la visualitzant sanada, el cos reb la ordre i poc a poc la va restablint.

Qui pot negar que això mateix no es pugui fer amb el món? Hi ha un gran benefici personal, profund, en l’anima, en l’instant que visualitzem el futur del món humà en la Terra com un lloc on hi haurà el més gran benestar, que molts tenim a la ment des de petits, “el de confiar”. Com serà aquest món que imaginem, on tothom confia en tothom? Penseu per uns instants que res temeu de ningú; que aquella persona que ens mira, ho fa per amistat, no hi ha recel per cap banda. Això és ben bé possible doncs ja ho estem visualitzant. És la mirada sanadora que a base d’insistir-hi canviarà el món en allò que ja havia sigut i que per això som capaços d’imaginar; tal com podem visualitzar una ferida curada perquè abans ja estava així. No cal tenir poders mentals.., només cal concentració i insistència.


Many scientists are realizing that the healing of their patients depends not only on the medications they prescribe and are taken, but on the intention, the conscience of the person who is ill.

All that was said so many years ago among the spiritual community, now begin to admit themselves into the scientific community. The religions attributed “miracles”, the inexplicable cures, to God. It has been said that mentally you can make a visualization of the damaged area, projecting it as totally polished, clean, healthy …, and on the basis of seeing it healed, the body receives the order and gradually reestablishes it.

Who can deny that this same thing can not be done with the world? There is a great personal benefit, deep, in the soul, in the moment that we visualize the future of the human world on Earth as a place where there will be the greatest well-being, that many of us have in our minds since childhood, “the one of trusting”. What will this world be like that we imagine, where everyone trusts in everyone? Think for a moment that you fear nothing of anyone; that the person who looks at us, does it out of friendship, there is no suspicion anywhere. This is very possible because we are already visualizing it. It is the healing gaze that by insisting will change the world in what had already been and that is why we are able to imagine this; just as we can visualize a healed wound because before it was like that. Is not necessary to have mental powers …, only enough concentration  and insistence.


Muchos científicos están dando cuenta que la curación de sus pacientes no depende sólo de los medicamentos que recetan y se toman, sino de la intención, la conciencia de la persona que está enferma.

Todo eso que hace tantos años se iba diciendo entre la comunidad espiritual, ahora se empiezan a admitir en la comunidad científica. Las religiones adjudicaban “milagros”, las curaciones inexplicables, a Dios. Se ha dicho que mentalmente se puede hacer una visualización de la zona dañada, proyectándola como totalmente pulida, limpia, sana .., ya base de irla visualizando sanada, el cuerpo recibe la orden y poco a poco la va restableciendo.

¿Quién puede negar que esto mismo no se pueda hacer con el mundo? Hay un gran beneficio personal, profundo, en el alma, en el instante que visualizamos el futuro del mundo humano en la Tierra como un lugar en donde habrá el mayor bienestar, que muchos tenemos en la mente desde pequeños, ” el de confiar “. Como será este mundo que imaginamos, donde todo el mundo confía en todo el mundo? Pensad por unos instantes que nada teméis de nadie; que aquella persona que nos mira, lo hace por amistad, no hay recelo por ningún lado. Esto es muy bien posible pues ya lo estamos visualizando. Es la mirada sanadora que a base de insistir cambiará el mundo en lo que ya había sido y que por eso somos capaces de imaginar; tal como podemos visualizar una herida curada porque antes ya estaba así. No hay que tener poderes mentales .., basta concentración e isistencia.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: