lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Sana influència//Healthy influence//Sana influencia.

maelstrom-3

La nostra actitud i pensar incideix en l’ambient de una forma contundent. De vegades ni cal dir res, la tensió es respira en  l’atmosfera quan els pensaments son tensos.

PUNTS 29/7/18:  *L’atmosfera pot transformar-se a través de la vostra actitud. Permeteu senzillament que hi hagin bons desitjos i sentiments purs en la vostra actitud amb tots, pel benefici del món. No us permeteu el més petit sentiment inútil o negatiu cap a ningú. *  Diferent és, canviar una situació negativa en positiva, però aquells que mantenen una actitud negativa, no podran canviar en els demés el negatiu en positiu.

Siguem responsables dels nostres pensaments perquè aquests son les llavors de les actituds. Si ens movem en el remolí de la negativitat, tot s’arrossegarà cap aquest vòrtex destructiu. De vegades només cal un pensament de voluntat per sortir d’aquest xuclador, o de ser conscient que estem incrementant la negativitat en l’ambient. Volem un món millor, oi? Doncs, és molt senzill.., siguem conscients d’on ens ha portat la negativitat i tinguem la voluntat de sortir-ne per la tangent, d’aquest bullidor, en l’instant precís.


Our attitude and thinking affects the environment in a forceful way. Sometimes you do not even have to say anything, the tension is breathed into the atmosphere when the thoughts are tense.

POINTS 07/29/18: * The atmosphere can be transformed through your attitude. Simply let there be good wishes and pure feelings in your attitude towards everyone, for the benefit of the world. Do not allow yourself the slightest useless or negative feeling towards anyone. * Different is to change a negative situation into a positive one, but those who maintain a negative attitude will not be able to change the negative into positive in others.

Let us be responsible for our thoughts because these are the seeds of attitudes. If we move in the whirlpool of negativity, everything will crawl into this destructive vortex. Sometimes it takes a thought of will to get out of this whirlpool, or be aware that we are increasing the negativity in the environment. We want a better world, right? Well, it’s very simple …, let’s be aware of where the negativity has led us and we have the will to go out on the tangent, from this kettle, at the precise moment.


Nuestra actitud y pensar incide en el ambiente de una forma contundente. A veces ni hace falta decir nada, la tensión se respira en la atmósfera cuando los pensamientos son tensos.

PUNTOS 07/29/18: * La atmósfera puede transformarse a través de vuestra actitud. Permitid sencillamente que hayan buenos deseos y sentimientos puros en vuestra actitud con todos, para el beneficio del mundo. No os permitáis el menor sentimiento inútil o negativo hacia nadie. * Diferente es, cambiar una situación negativa en positiva, pero aquellos que mantienen una actitud negativa, no podrán cambiar en los demás lo negativo en positivo.

Seamos responsables de nuestros pensamientos porque que estos son las semillas de las actitudes. Si nos movemos en el torbellino de la negatividad, todo se arrastrará hacia este vórtice destructivo. A veces hace falta un pensamiento de voluntad para salir de este remolino, o ser consciente de que estamos incrementando la negatividad en el ambiente. Queremos un mundo mejor, ¿verdad? Pues es muy sencillo .., seamos conscientes de dónde nos ha llevado la negatividad y tengamos la voluntad de salir por la tangente, de este hervidor, en el preciso instante.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: