lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Salut integral//Integral health//Salud integral.

 

sa2

Un està sa quan integralment tot està bé; si més no, s’oblida una part essencial de la nostra integritat i degut a aquest fet, no podem considerar que estiguem sans.

SLOGAN 30/7/18:  *Per a romandre constantment sans, incrementeu el poder de l’ànima.*

Ignorant la més essencial part de la nostra integritat com a ésser humà (l’ànima), ens limitem a tenir una salut malaltissa. És com si caminéssim amb només una cama o que ho féssim tot amb un sol braç. A part de la dificultat que això representaria.., l’estructura del cos se’n ressentiria. Cos i ànima formen l’ésser humà, el tot. Ara “toca” reforçar l’ànima per obtenir la bona salut d’aquest instant en el que vivim, i la extraordinària bona salut de l’ésser humà en l’edat d’or.


One is healthy when all is well; however, an essential part of our integrity is forgotten and due to this fact, we can not consider ourselves healthy.

SLOGAN 07/30/18: * To remain constantly healthy, increase the power of the soul. *

Ignoring the most essential part of our integrity as a human being (the soul), we limit ourselves to sickly health. It is as if we were walking with only one leg or we did everything with just one arm. Apart from the difficulty that this would represent .., the structure of the body would suffer. Body and soul form the human being, the whole. Now it is time to strengthen the soul to obtain good health in this instant in which we live and the extraordinary good health of the human being in the golden age.


Uno está sano cuando integralmente todo está bien; sin embargo, se olvida una parte esencial de nuestra integridad y debido a este hecho, no podemos considerar que estemos sanos.

SLOGAN 07/30/18: * Para permanecer constantemente sanos, incrementad el poder del alma. *

Ignorando la más esencial parte de nuestra integridad como ser humano (el alma), nos limitamos a tener una salud enfermiza. Es como si anduviéramos con sólo una pierna o que lo hiciéramos todo con un solo brazo. Aparte de la dificultad que esto representaría .., la estructura del cuerpo se resentiría. Cuerpo y alma forman el ser humano, el todo. Ahora es tiempo reforzar el alma para obtener la buena salud en este instante en el cual vivimos y la extraordinaria buena salud del ser humano en la edad de oro.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: