lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Ment lleugera//Light mind//Mente liviana.

maxresdefault

Portar a la pràctica tot el que s’aprèn.

103.- La meva experiència m’ha fet saber que si el que aprenc, encara que ho trobi genial, meravellós, encara que sigui sublim .., si no ho porto a la pràctica, es quedarà en un coneixement filosòfic, espiritual o simplement intel·lectual. A poc a poc s’anirà dissolent en l’espai de l’oblit i no haurem aprofitat res, simplement haurem perdut el temps. No estic volent dir que no haguem d’intentar ampliar el coneixement, no; Però, sí estaria bé potser, tractar de no col·lapsar la nostra ment amb massa informació, i, centrar-se en pocs aspectes; quelcom que ens hagi cridat l’atenció, perquè per alguna cosa ens haurem fixat en allò. Això especial que ens ha captat, reflexionar-hi i estar molt atent procurant interioritzar, i, quan ho haguem absorbit bé, si és possible, viure-ho practicant-lo. Això que hagi arribat al terreny de l’experimentació activa, ja no es va a oblidar.


To put into practice everything that is learned.

103.- My experience has let me know, that, if what I learn, even if I find it great, wonderful, even sublime … if I do not put it into practice,it will remain only in superficial, a philosophical, spiritual or simply intellectual knowledge. Little by little it will dissolve in the space of oblivion and we will not have taken advantage of anything, we will simply have lost time. I’m not saying that we should not try to expand knowledge, no; But, yes, it would be fine, perhaps, to try not to collapse our minds with too much information and focus on few aspects, something that has caught our attention, because for some reason we will have fixed ourselves on it. That special thing that has captured us, reflect on it and be very careful trying to internalize it, and, when we have absorbed it well, if possible, live it, practicing it. That which has reached the field of active experimentation, will no longer be forgotten.


Llevar a la práctica todo lo que se aprende.

103.- Mi experiencia me ha hecho saber que si lo que aprendo, aunque lo encuentre genial, maravilloso, aunque sea sublime.., si no lo llevo a la práctica, se va a quedar en un conocimiento filosófico, espiritual o simplemente intelectual. Poco a poco se irá disolviendo en el espacio del olvido y no habremos aprovechado nada, simplemente habremos perdido el tiempo. No estoy queriendo decir que no hayamos de intentar ampliar el conocimiento, no; Pero, sí estaría bien quizás, tratar de no colapsar nuestra mente con demasiada información y centrarse en pocos aspectos, algo que nos haya llamado la atención, porque por algo nos habremos fijado en ello. Eso especial que nos ha captado, reflexionar en ello y estar muy atento procurando interiorizarlo, y, cuando lo hayamos absorbido bien, si es posible, vivirlo practicándolo. Eso que haya llegado al terreno de la experimentación activa, ya no se va a olvidar.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: