lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Aquí i ara//Here and now//Aquí y ahora.

Reflexión de la Semana    5 de agosto 2018
    

Aquí i ara

El passat és una càrrega sobre l’ésser i el futur crea aprensió, sempre que no s’està aprofitant per complet el moment present. Imagina doncs, aconseguir apreciar el valor veritable d’algú o d’una situació sense prejudicis interferint, sense l’ombra del passat o del que encara està per arribar.

Cada moment és tan nou i bonic que no val la pena que ens condicionin els moments que s’han anat o els que encara estan per arribar.

Si la meva atenció està atordida pels esdeveniments d’ahir i subjecta a l’aprensió sobre el que pot passar demà, no podré apreciar la bellesa del present.

Agraeixo al passat haver-me portat aquí i ara, per haver-me ensenyat tantes coses.

Agraeixo el futur ple de noves oportunitats i desafiaments, però em quedo en la pau del present per sentir el pols de la vida dins i fora de mi.

Extracte del llibre:
serenitat
Reflexions per enriquir la teva vida
Ed. Brahma Kumaris
Brahma Kumaris

Here and now

The past is a burden on being and the future creates apprehension whenever the present moment is not being fully utilized. Imagine getting to appreciate the true value of someone or a situation without prejudices in between, without the shadow of the past or of what is yet to come.

Every moment is so new and beautiful that it is not worthwhile to be conditioned by the moments that have gone away or those that are still to come.

If my attention is stunned by the events of yesterday and subject to apprehension about what may happen tomorrow, I will not be able to appreciate the beauty of the present.

I am grateful to the past for having brought me here and now, for having taught me so many things.

I appreciate the future full of new opportunities and challenges, but I stay in the peace of the present to feel the pulse of life inside and outside of me.

Excerpt from the book:
Serenity
Reflections to enrich your life
Ed. Brahma Kumaris
Brahma Kumaris

Aquí y ahora

El pasado es una carga sobre el ser y el futuro crea aprensión, siempre que no se está aprovechando por completo el momento presente. Imagina conseguir apreciar el valor verdadero de alguien o de una situación sin prejuicios de por medio, sin la sombra del pasado o de lo que aún está por llegar.

Cada momento es tan nuevo y bonito que no merece la pena que nos condicionen los momentos que se han ido o los que aún están por llegar.

Si mi atención está aturdida por los acontecimientos de ayer y sujeta a la aprensión sobre lo que puede ocurrir mañana, no podré apreciar la belleza del presente.

Agradezco al pasado haberme traído aquí y ahora, por haberme enseñado tantas cosas.

Agradezco el futuro lleno de nuevas oportunidades y desafíos, pero me quedo en la paz del presente para sentir el pulso de la vida dentro y fuera de mí.

Extracto del libro:
Serenidad
Reflexiones para enriquecer tu vida
Ed. Brahma Kumaris
Brahma Kumaris

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: