lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

L’efecte de l’acció//The effect of the action//El efecto de la acción.

 

reflexiones-sabiduria-L-jssCAe (1)Degut a que les religions parteixen d’un únic tronc principal, Bharat (Índia, segons els anglesos; Bharat, l’autèntic nom d’aquest país que els anglesos van canviar), la majoria d’elles han partit del error que es va implantar en l’origen: l’omnipresència de Déu creient que tots som Déu, o una partícula d’Ell.

PUNTS 16/8/18 (Madhuban): A causa de quin error els éssers humans han dit que les ànimes son immunes a l’efecte de l’acció?  Els éssers humans han dit que l’ànima és l’Ànima Suprema (Déu), i per això han entès que les ànimes son immunes a l’efecte de l’acció. Tanmateix, només Shiv Baba (Déu) és immune a l’efecte de l’acció. Ell no experimenta felicitat ni pesar, dolçor o amargor.

Degut a aquest error, moltes religions son molt permissives, no tenen el dharna de mantenir-se purs en el que mengen, en el que beuen, en el que fan personalment, etc., perquè creuen que l’ànima no se’n ressent. Però l’ànima ho sent tot a través del seu òrgan, el cos. El Pare, l’Ànima Suprema, mai no te cos i per això només Ell sempre està més enllà de l’efecte de l’acció.


Because the religions start from a single main trunk, Bharat (India, according to the English, Bharat, the true name of this country that the English changed), most of the religions have started from the error that was implanted in the origin: omnipresence of God believing that we are all God, or a particle of Him.

POINTS 16/8/18 (Madhuban):  Due to which one mistake have human beings said that souls are immune to the effect of actions? Human beings have said that each soul is the Supreme Soul and this is why they have understood souls to be immune to the effect of action. However, only Shiv Baba is immune to the effect of action. He doesn’t experience happiness or sorrow, sweetness or bitterness.

Because of this error, many religions are very permissive, they do not have the dharna to keep themselves pure in what they eat, in what they drink, in what they do personally, etc., because they believe that the soul does not suffer. But the soul feels everything through its organ, the body. The Father, the Supreme Soul, never has a body and therefore He alone is always beyond the effect of the action.


Debido a que las religiones parten de un único tronco principal, Bharat (India, según los ingleses; Bharat, el verdadero nombre de este país que los ingleses cambiaron), la mayoría de ellas han partido del error que se implantó en el origen: la omnipresencia de Dios creyendo que todos somos Dios, o una partícula de Él.

PUNTOS 16/8/18 (Madhuban):  ¿Debido a qué único error los seres humanos han dicho que las almas son inmunes al efecto de la acción?  Los seres humanos han dicho que el alma es el Alma Suprema y, por eso, han entendido que las almas son inmunes al efecto de la acción. Sin embargo, solo Shiv Baba (Dios) es inmune al efecto de la acción. Él no experimenta felicidad ni pesar, dulzura o amargura.

Debido a este error, muchas religiones son muy permisivas, no tienen el dharna de mantenerse puros en lo que comen, en lo que beben, en lo que hacen personalmente, etc., porque creen que el alma no se resiente . Pero el alma lo siente todo a través de su órgano, el cuerpo. El Padre, el Alma Suprema, nunca tiene cuerpo y por eso sólo Él siempre está más allá del efecto de la acción.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: