lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Sota la llum de Déu//Under the light of God// Bajo la luz de Dios.

Reflexión de la Semana    18 de agosto 2018
fotos-i-vc3addeos-india-i-altres-2018-256.jpg

Sota la llum de Déu

A l’interior del silenci em trobo i trobo a Déu; és el meu company en la transformació. En el silenci rebo fortalesa d’Ell i això m’inspira a avançar. Si conservo la valentia de fer nous moviments en la meva vida, La seva resposta és il·limitada. A l’Índia es diu ‘Quan faig un pas de valentia, Déu dóna mil passos cap a mi’.

La fe de Déu en mi em permet recuperar la pròpia fe. Quan em veig a través de Els seus ulls, veig el meu futur molt brillant, el meu present com l’oportunitat més valuosa i el meu passat com el meu major aprenentatge. Des del punt de vista de l’eternitat tot és com hauria de ser. No hi han lamentacions, només la inspiració per canviar a millor, el meu potencial és il·limitat.

Que algú cregui en mi d’aquesta manera em fa sentir plenitud i, també, un gran agraïment de que aquests sentiments purs puguin provenir d’un altre ésser cap a mi.

Aquest abraçada desinteressada ens atorga el poder de comprendre l’ésser i, sobretot, als altres. Llavors ja no veiem les debilitats. Ens sembla que qualsevol defecte pot curar-se i que qualsevol obstacle és simplement un graó més de l’escala.

Tot és un joc. Quant coneixem una mica les normes bàsiques, qualsevol de nosaltres pot guanyar. No cal tenir un títol, un estatus social concret, una nacionalitat o una religió; n’hi ha prou amb tenir un cor honest que floreixi sota la llum de Déu.

Extracte del llibre:
Sentir-se en plenitud
Reflexions per millorar la teva vida
Ed. Brahma Kumaris
Dadi Janki

Under the light of God

Inside the silence I find myself and I find God; He is my partner in the transformation. In the silence I receive strength from Him and that inspires me to move forward. If I have the courage to make new movements in my life, His answer is unlimited. In India it says ‘When I take a step of courage, God takes a thousand steps towards me’.

The faith of God in me allows me to recover my own faith. When I see myself through His eyes, I see my very bright future, my present as the most valuable opportunity and my past as my greatest learning. From the point of view of eternity everything is as it should be. There are no regrets, only the inspiration to change for the better, my potential is unlimited.

That someone believes in me in this way makes me feel fullness and, also, a great gratitude because these pure feelings can come from another being towards me.

This disinterested embrace gives us the power to understand being and, above all, others. Then we no longer see the weaknesses. We think that any defect can be cured and that any obstacle is just another step on the ladder.

Everything is a game. As soon as we know a little about the basic rules, any of us can win. It is not necessary to have a title, a specific social status, a nationality or a religion; It is enough to have an honest heart that flourishes in the light of God.

Excerpt from the book:
Feel full
Reflections to improve your life
Ed. Brahma Kumaris
Dadi Janki

 Bajo la luz de Dios

En el interior del silencio me encuentro y encuentro a Dios; es mi compañero en la transformación. En el silencio recibo fortaleza de Él y eso me inspira a avanzar. Si conservo la valentía de hacer nuevos movimientos en mi vida, Su respuesta es ilimitada. En la India se dice ‘Cuando doy un paso de valentía, Dios da mil pasos hacia mí’.

La fe de Dios en mí me permite recuperar la propia fe. Cuando me veo a través de Sus ojos, veo mi futuro muy brillante, mi presente como la oportunidad más valiosa y mi pasado como mi mayor aprendizaje. Desde el punto de vista de la eternidad todo es como debería ser. No hay lamentaciones, solo la inspiración para cambiar a mejor, mi potencial es ilimitado.

Que alguien crea en mí de este modo me hace sentir plenitud y, también, un gran agradecimiento porque estos sentimientos puros puedan provenir de otro ser hacia mí.

Este abrazo desinteresado nos otorga el poder de comprender al ser y, sobre todo, a los demás. Entonces ya no vemos las debilidades. Nos parece que cualquier defecto puede curarse y que cualquier obstáculo es simplemente un peldaño más de la escalera.

Todo es un juego. En cuanto conocemos un poco las normas básicas, cualquiera de nosotros puede ganar. No hace falta tener un título, un estatus social concreto, una nacionalidad o una religión; basta con tener un corazón honesto que florezca bajo la luz de Dios.

Extracto del libro:
Sentirse en plenitud
Reflexiones para mejorar tu vida
Ed. Brahma Kumaris
Dadi Janki

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: