lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Consciència de la dimensió espiritual//Awareness of the spiritual dimension//Conciencia de la dimensión espiritual.

Reflexión de la Semana    8 de septiembre 2018
    

Consciència de la dimensió espiritual

Per al món, el reu no té misericòrdia. Per al reu, el món no té misericòrdia. Així continua la llarga i forta cadena de manca d’humanitat cap a la nostra família. Una persona jutja a una altra i decideix el preu a pagar.

Mostrar misericòrdia no és un signe de debilitat en la personalitat. Més aviat és un signe de gran força, visió i saviesa. Ser misericordiós és mostrar una comprensió prèvia de les situacions en la vida, que van més enllà dels fets i evidències que es presenten a simple vista.

Tenir misericòrdia indica tenir una consciència elevada, tan alta, que tot i les diferències i les males accions, podem tenir la força per dir “comprenc i perdono”.

Mentre la nostra consciència estigui regida pel limitat, la nostra comprensió no pot desenvolupar-se. Només quan reconeguem la dimensió espiritual incrementarà la nostra comprensió. La veritat, l’amor i la pau són espirituals i només la consciència de la dimensió espiritual pot despertar-los.

Extracte del llibre:
Un pensament per avui
Ed. Brahma Kumaris
Brahma Kumaris

Awareness of the spiritual dimension

For the world, the accused has no mercy. For the accused, the world has no mercy. Thus continues the long and strong chain of lack of humanity towards our family. One person judges another and decides the price to pay.

Showing mercy is not a sign of weakness in personality. Rather it is a sign of great strength, vision and wisdom. To be merciful is to show a prior understanding of situations in life, which go beyond the facts and evidences that are presented to the naked eye.

Having mercy indicates having a high consciousness, so high, that in spite of differences and bad actions, we can have the strength to say “I understand and I forgive”.

As long as our conscience is governed by the limited, our understanding can not develop. Only when we recognize the spiritual dimension will it increase our understanding. The truth, love and peace are spiritual and only the awareness of the spiritual dimension can awaken them.

Excerpt from the book:
A thought for today
Ed. Brahma Kumaris
Brahma Kumaris

Conciencia de la dimensión espiritual

Para el mundo, el reo no tiene misericordia. Para el reo, el mundo no tiene misericordia. Así continúa la larga y fuerte cadena de falta de humanidad hacia nuestra familia. Una persona juzga a otra y decide el precio a pagar.

Mostrar misericordia no es un signo de debilidad en la personalidad. Más bien es un signo de gran fuerza, visión y sabiduría. Ser misericordioso es mostrar una comprensión previa de las situaciones en la vida, que van más allá de los hechos y evidencias que se presentan a simple vista.

Tener misericordia indica tener una conciencia elevada, tan alta, que a pesar de las diferencias y las malas acciones, podemos tener la fuerza para decir “comprendo y perdono”.

Mientras nuestra conciencia esté regida por lo limitado, nuestra comprensión no puede desarrollarse. Sólo cuando reconozcamos la dimensión espiritual incrementará nuestra comprensión. La verdad, el amor y la paz son espirituales y sólo la conciencia de la dimensión espiritual puede despertarlos.

Extracto del libro:
Un pensamiento para hoy
Ed. Brahma Kumaris
Brahma Kumaris

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: