lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Cap al teu feliç destí//Towards your happy destiny//Hacia tu feliz destino.

Reflexión de la Semana    23 de septiembre 2018
    

Cap al teu feliç destí
Una vida plena de sentit, amb objectius clars, està al teu abast a partir del moment en què decideixes que així sigui. La pau està en tu i les dificultats també. Cal aprendre a fer que la pau venci les dificultats.
Per a això has de començar a viure d’acord amb la veritat del teu jo interior. No n’hi ha prou amb la simple voluntat de vèncer. Cal elaborar un pla de progrés espiritual inspirat per una meta elevada però establert en la realitat del teu estat actual i en els possibles obstacles que puguin interferir amb l’objectiu d’aquesta fita, Assolir la pau interna és un compromís seriós, però també ple de sorpreses agradables,
Al món, l’èxit es mesura en funció d’aspectes materials. En el món espiritual, l’èxit és la mesura de la victòria sobre les teves pròpia febleses i pretextos. Aquest èxit està a l’abast de tots. Si la meta és clara i la resolució és ferma, hi ha moltes garanties que cada pas que donis et porti una miqueta més cap endavant, en direcció al teu feliç destí.
Extracte del llibre:
La pau comença amb tu
Exercicis de pau per a enfrontar les crisis
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell
Towards your happy destiny
A life full of meaning, with clear objectives, is within your reach from the moment you decide that it should be so. Peace is in you and difficulties too. We must learn to make peace overcome difficulties.
For this you have to start living according to the truth of your inner self. It is not enough with the simple will to win. It is necessary to elaborate a plan of spiritual progress inspired by a high goal but established in the reality of your current state and in the possible obstacles that may interfere with the goal of that goal. Achieving internal peace is a serious commitment, but also full of pleasant surprises,
In the world, success is measured in terms of material aspects. In the spiritual world, success is the measure of victory over your own weaknesses and pretexts. This success is within everyone’s reach. If the goal is clear and the resolution is firm, there are many guarantees that each step you take will take you a little further forward, towards your happy destiny.
Excerpt from the book:
Peace starts with you
Peace exercises to face the crisis
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell


OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: