lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Dansa de l’ànima//Soul’s dance//Danza del alma.

biodanza-2
On hi ha veritat, l’ànima dansa.

BENEDICCIÓ 26/9/18: *Que sigueu un faedor d’esforços veritable i adopteu netedat en la forma d’acontentament en les vostres relacions i així estigueu en constant lleugeresa i felicitat.* El signe de l’acontentament, és que en la vostra ment hi haurà lleugeresa i felicitat i els altres també estaran feliços. “Netedat en les relacions”, hi ha acontentament degut a que hi ha honestedat i netedat en les relacions. Per això es diu, que on hi ha veritat, l’ànima dansa.

Netedat i honestedat en les relacions és molt senzill definir-ho: no esperar687474703a2f2f646174612e77686963646e2e636f6d2f696d616765732f3238343333303536352f6c617267652e676966 que ningú satisfaci els teus desitjos. En portar això en una relació, anem nets, sense subterfugis, sense segones intencions, sense manipulació; anem de front, no hi ha res ocult, no s’espera que hi hagi retorn en el que oferim …, i així, la relació és lleugera, confortable, senzilla i amorosa; el company/a, l’amic/ga, no se senten “amenaçats” i la relació es torna vertadera, es converteix en un joc sa. En aconseguir això cal esforç, per això es diu en la benedicció: que sigueu faedors d’esforços veritables. Al principi se sentirà com un esforç, però a mesura que es vagi practicant es farà natural, vertader. L’acontentament d’aquesta relació se sentirà profundament, es gaudirà; ambdós dansarem com ànimes que estimen l’autèntic.


Where there is truth, the soul dances.

BLESSING 09/26/18: *May you be a true effort-maker and adopt cleanliness in the form of contentment in your relationships and thus be in constant lightness and happiness.* The sign of contentment, is that in your mind there will be lightness and happiness and the others will also be happy. “Cleanliness in relationships”, there is contentment because there is honestyanigif_enhanced-buzz-12994-1415648878-22 and cleanliness in relationships. That is why it is said that where there is truth, the soul dances.

Cleanliness and honesty in relationships is very simple to define: do not expect anyone to fulfill your wishes. By bringing this into a relationship, we go clean, without subterfuge, without second intentions, without manipulation; we go without a mask, there is nothing hidden, we do not expect there to be a return in what we offer …, and thus, the relationship is light, comfortable, simple and loving; the partner, the friend, do not feel “threatened” and the relationship becomes true, it becomes a healthy game. In accomplishing this there is effort, that is why it is said in the blessing: that you be makers of true efforts. At first it will feel like an effort, but as you go practicing it will become natural, true. The contentment of this relationship will be deeply felt, enjoyed; we will both dance as souls that love the true.


Donde hay verdad, el alma danza.

BENDICIÓN 26/9/18: *Que seáis un hacedor de esfuerzos verdadero y adoptéis limpieza en la forma de contentamiento en vuestras relaciones y así estéis en constante ligereza y felicidad.* El signo del contentamiento, es que en vuestra mente habrá ligereza y felicidad y los otros también estarán felices. “Limpieza en las relaciones”, hay contentamiento debido a queBiodanza_fleur hay honestidad y limpieza en las relaciones. Por eso se dice, que donde hay verdad, el alma danza.

Limpieza y honestidad en las relaciones es muy sencillo definirlo: no esperar que nadie satisfaga tus deseos. Al llevar esto en una relación, vamos limpios, sin subterfugios, sin segundas intenciones, sin manipulación; vamos de frente, no hay nada oculto, no se espera que haya retorno en lo que ofrecemos …, y así, la relación es ligera, confortable, sencilla y amorosa; el compañero/a, el amigo/a, no se sienten “amenazados” y la relación se vuelve verdadera, se convierte en un juego sano. En lograr esto hay esfuerzo, por eso se dice en la bendición: que seáis hacedores de esfuerzos verdaderos. Al principio se sentirá como un esfuerzo, pero a medida que se vaya practicando se hará natural, verdadero. El contentamiento de esta relación se sentirá profundamente, se disfrutará; ambos danzaremos como almas que aman lo verdadero.ninos_jugando

 OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: