lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Corrupció//Corruption//Corrupción.

z1_1

No deixem que la negativitat ompli l’ànima, perquè allò té poder de destrucció.

PUNTS 26/10/18 (Madhuban):  *La gent important comet grans pecats. El Pare diu: Jo sóc el Senyor dels Pobres. Els pobres no cometen tant de pecat. En aquest temps totes son ànimes pecadores.*

Els pobres son de la mateixa matèria de la que estan fets la gent important. Només que la gent pobre no té tantes possibilitats d’accedir a llocs importants i per això els errors que fan son més petits, però no menys importants per l’ànima; però el sentiment és el mateix, corrupció per aconseguir allò que es desitja.

Tot i així ho hem de veure de forma positiva tot, perquè la positivitat té el poder de construcció. No s’han de tenir sentiments de rebuig per algú, perquè primer de tot, allò fa mal al qui té el sentiment a més d’ensorrar encara més al rebutjat. Déu ens prepara pel món pur on la positivitat hi regna. Procurem tenyir-ho tot de pensament positiu, sinó la negativitat de tot el que passa al món ens tenyirà a nosaltres. Encara que ens costi extraure positivitat del que succeeix.., tinguem present que allò ja no pot durar gaire, perquè el temps del cicle s’acaba i després tot ja serà diferent; res a veure amb tot el que ara veiem en el món que s’ha fet vell.

  • En la classe d’avui Anne Bonin puntualitza: “ser conscients de que es té el sentiment de rebuig cap a algú, però.., desenganxar-se d’aquest sentiment.”

Let’s not let the negativity fill the soul, because that has the power of destruction.

POINTS 10/26/18 (Madhuban): * Important people commit great sins. The Father says: I am the Lord of the Poor. The poor do not commit so much sin. At this time all are sinful souls. *

The poor are of the same material as important people are made of.Only that poor people do not have as many chances to access important sites and that’s why the mistakes they make are smaller, but not less important for the soul; but the feeling is the same, corruption to get what you want.

Even so, we have to see everything positively, because positivity has the power to build. You should not have feelings of rejection for someone, because first of all, it does wrong to the one who has the feeling in addition to further sink the rejected. God prepares us for the pure world where positivity reigns. Let’s try to dye everything with positive thinking, otherwise, the negativity of everything that happens in the world will color us. Although it is difficult for us to extract positivity from what happens …, we must bear in mind that this can not last long, because the time of the cycle is over and then everything will be different; nothing to do with everything we see now in the world that has become old.

  • In today’s class Anne Bonin points out: “be aware that you have the feeling of rejection towards someone, but …, detach yourself from this feeling.”

No dejemos que la negatividad llene el alma, porque aquello tiene poder de destrucción.

PUNTOS 26/10/18 (Madhuban): * La gente importante comete grandes pecados. El Padre dice: Yo soy el Señor de los Pobres. Los pobres no cometen tanto pecado. En este tiempo todos son almas pecadoras. *

Los pobres son del mismo material de lo que están hechos la gente importante. Sólo que la gente pobre no tiene tantas posibilidades de acceder a sitios importantes y por eso los errores que hacen son más pequeños, pero no menos importantes para el alma; pero el sentimiento es el mismo, corrupción para conseguir lo que se desea.

Aún así, lo hemos de ver de forma positiva todo, porque la positividad tiene el poder de construcción. No se deben tener sentimientos de rechazo por alguien, porque antes que nada, ello hace mal al que tiene el sentimiento además de hundir aún más al rechazado. Dios nos prepara para el mundo puro donde la positividad reina. Procuremos teñirlo todo de pensamiento positivo, sino, la negatividad de todo lo que pasa en el mundo nos teñirá nosotros. Aunque nos cueste extraer positividad de lo que sucede .., tengamos presente que aquello ya no puede durar mucho, porque el tiempo del ciclo se termina y luego todo ya será diferente; nada que ver con todo lo que ahora vemos en el mundo que se ha hecho viejo.

  • En la clase de hoy Anne Bonin puntualiza: “ser conscientes de que se tiene el sentimiento de rechazo hacia alguien, pero .., desapegarse de este sentimiento.”


OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: