lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Cançons de llum//Songs of light//Canciones de luz.

 

 

Què més es pot desitjar quan es té la sensació de que ja no es pot demanar res més a la vida?

PUNTS 27/10/18 (Madhuban):  * Hi ha una cançó: “Jo volia trobar-me amb Aquell que viu més enllà, en l’element brahm”. Ara, havent’El trobat, què més podria voler?*.

És així mateix la sensació que es té quan de veritat s’ha tingut la experiència d’arribar a Déu. De fet, no es troba ni s’hi arriba.., és Ell Qui et troba i Qui s’apropa.., però, perquè hi ha un desig intens de que així sigui. Aquest desig prové del destí. En mi hi havia una enyorança, un sentiment de pèrdua.., que no sabia d’on venia, però que cada vegada que sentia que algú s’havia il·luminat, com ara els sants, etc., tenia una mica de gelosia. Em passava de petita, i, a mida que vaig anar creixen, fent-me adulta, es va anar dissolent tot plegat. Qui s’havia d’imaginar que al llindar de la vellesa podria cantar amb joia aquesta cançó sense moure els llavis?

Si per a mi ha estat possible, també ho pot estar per a molts. Om shanti.


What more can you want when you have the feeling that you can not ask for more from life?

POINTS 10/27/18 (Madhuban) * There is a song: “I wanted to meet the One who lives beyond, in the brahm element.” Now, having found him, what else could he want? *.

It is the same feeling that you have when you really have had the experience of reaching God. In fact, it is not found or reached … It is He Who finds you and Who go near …, but, because there is an intense desire that it be so. This desire comes from destiny. In me there was a longing, a feeling of loss …, I did not know where it came from, but every time I felt that someone had become enlightened, like the saints, etc., I was a little jealous. It happened to me as a child, and, as I grew older, becoming an adult, everything dissolved. Who had to imagine that the threshold of old age could sing with joy this song without moving the lips?

If for me it has been possible, it can also be for many. Om shanti.


¿Qué más se puede desear cuando se tiene la sensación de que ya no se puede pedir más a la vida?

PUNTOS 27/10/18 (Madhuban) * Hay una canción: “Yo quería encontrarme con Aquel que vive más allá, en el elemento brahm”. Ahora, habiéndole encontrado, qué más podría querer? *.

Es esa misma la sensación que se tiene cuando de verdad se ha tenido la experiencia de llegar a Dios. De hecho, no se encuentra ni se llega .., es Él Quien te encuentra y Quien se acerca .., pero, porque hay un deseo intenso de que así sea. Este deseo proviene del destino. En mí había una añoranza, un sentimiento de pérdida .., que no sabía de dónde venía, pero que cada vez que sentía que alguien se había iluminado, como los santos, etc., tenía un poco de celos . Me pasaba de pequeña, y, a medida que fui creciendo, haciéndome adulta, se fue disolviendo todo. Quien tenía que imaginar que el umbral de la vejez podría cantar con alegría esta canción sin mover los labios?

Si para mí ha sido posible, también lo puede ser para muchos. Om shanti.

 OM SHANTI MÍNIM

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: