lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Tenim la força!//We have the strength!//¡Tenemos la fuerza!

 

pedir-al-universo-1

Què és tenir fe en l’ésser? És tenir la seguretat que l’ésser (l’ànima) té la força.

SLOGAN 28/10/18:  * Purificar els sanskars completament, amb fe en l’ésser, és ioga elevat.*images

Els sanskars son les marques que s’han aprofundit en el caràcter, de les reaccions, pensaments, accions, etc., de la multitud de vides que una ànima ha experimentat en un cos diferent en cada naixement. És quelcom difícil de purificar, netejar, perquè allò creiem que conforma la nostra manera de ser. Però l’ànima, és a dir, un mateix ha creat aquestes reaccions, pensaments, accions, etc., pel que, encara que fent esforç, hem de poder re-programar-ho. Tenir la fe de que això és possible, ens fa mestres de nosaltres mateixos. Només cal posar-s’hi, arremangar-nos i començar a fer dissabte. Estudiem-nos a nosaltres mateixos; hi han sanskars molt poderosos perquè han estat molt de temps en l’ànima; comencem per una cosa petita i transformem-la i, poc a poc anirem per altres coses que volem canviar de nosaltres. Podem!


What is having faith in being? It is to be the security that the being (the soul) has the strength.

SLOGAN 10/28/18: * Purifying sanskars completely, with faith in being, is elevated yoga. *tumblr_oazajp6spe1s030vgo1_500

The sanskars are the marks that have deepened in the character, of the reactions, thoughts, actions, etc., of the multitude of lives that a soul has experienced in a different body in each birth. It is something difficult to purify, to clean, because we believe that it It is our character. But the soul, that is, ourselves has created these reactions, thoughts, actions, etc., so, although with effort, we must be able to re-program it. Having the faith that this is possible makes us masters of ourselves. Just put you in this, roll up your sleeves and start cleaning. Let’s study ourselves; there are very powerful sanskares because they have been in the soul for a long time; let’s start with something small and transform it and, little by little, we will go for other things that we want to change from us. We can!


¿Qué es tener fe en el ser? Es tener la seguridad de que el ser (el alma) tiene la fuerza.

SLOGAN 28/10/18: * Purificar los sanskares completamente, con fe en el ser, es yoga elevado. *RealityBubbles3

Los sanskares son las marcas que se han profundizado en el carácter, de las reacciones, pensamientos, acciones, etc., de la multitud de vidas que un alma ha experimentado en un cuerpo diferente en cada nacimiento. Es algo difícil de purificar, limpiar, porque aquello creemos que conforma nuestra manera de ser. Pero el alma, es decir, un mismo ha creado estas reacciones, pensamientos, acciones, etc., por lo que, aunque haciendo esfuerzo, hemos de poder re-programarlo. Tener la fe de que esto es posible, nos hace maestros de nosotros mismos. Basta ponerse en ello, arremangarse y empezar a hacer limpieza. Estudiémosnos a nosotros mismos; hay sanskares muy poderosos porque han estado mucho tiempo en el alma; empezemos por algo pequeño y transformémoslo y, poco a poco iremos a por otras cosas que queremos cambiar de nosotros. Podemos!OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: