lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Cal un “clic” a l’intel·lecte//A “click” on the intellect is necessary//Es necesario un “clic” en el intelecto.

Reflexión de la Semana    27 de octubre 2018    

————

Reflexió de la Setmana 27 octubre 2018: -Cal un “clic” a l’intel·lecte-

En la meditació, entenem que el “tercer ull” o “ull interior” significa la capacitat per entendre i percebre correctament, per, sobre la base d’aquesta percepció o comprensió, actuar i comportar-se en conseqüència. En altres paraules, sobre la base de veritats espirituals, pensem, parlem i actuem de manera que la pau i el benestar arribin a ser una cosa natural en la nostra vida.

El tercer ull és l’intel·lecte de l’ànima; quan s’obre, es comprèn la necessitat de millorar, canviar i/o crear alguna cosa que m’ajudarà a mi i als altres a mantenir una millor qualitat de vida.

L’ànima té tres facultats: la ment, a través de la qual creem pensaments; l’intel·lecte, amb el qual comprenem, discernim i decidim; i els sanskars, que són impressions en forma de records, característiques de la personalitat i hàbits. Les tres facultats treballen juntes: la ment està influenciada per factors externs i interns, que poden ser tant positius com negatius. L’intel·lecte ha d’entendre, discernir i decidir què és cada cosa i després actuar.

En tota història, hi han hagut mestres que han ofert coneixement espiritual, a través del qual intentaven despertar la consciència de la gent per tenir relacions, actituds, pensaments i accions més positius i agradables. Però, perquè això passi, ha de produir-se un “clic” en l’intel·lecte, és a dir, ha d’haver una comprensió i disposició per canviar vells costums i característiques negatives de la personalitat i arribar a ser un ésser humà millor, ètica i espiritualment.

Amb la meditació, a poc a poc ens anem alliberant de l’estreta via de pensament i de centrar-se excessivament en coses equivocades; com més ens obrim a un nivell subtil, més positiu i beneficiós arriba a ser el nostre centre d’atenció.

Extracte del llibre:
Pensament oriental per a la ment d’occident.
Visió del Raja Ioga
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

———–

Reflection of the Week October 27, 2018:  -A “click” on the intellect is necessary

In meditation, we understand that the “third eye” or “inner eye” means the ability to understand and perceive correctly, to, on the basis of this perception or understanding, act and behave accordingly. In other words, based on spiritual truths, we think, speak and act in such a way that peace and well-being become something natural in our lives.

The third eye is the intellect of the soul; When it is opened, it is understood the need to improve, change and/or create something that will help me and others to maintain a better quality of life.

The soul has three faculties: the mind, through which we create thoughts; the intellect, with which we understand, discern and decide; and saskars, which are impressions in the form of memories, characteristics of personality and habits. The three faculties work together: the mind is influenced by external and internal factors, which can be both positive and negative. The intellect must understand, discern and decide what is each thing and then act.

In all history, there have been teachers who have offered spiritual knowledge, through which they tried to awaken the conscience of people to have more positive and pleasant relationships, attitudes, thoughts and actions. But for this to happen, there has to be a “click” in the intellect, that is, there must be an understanding and willingness to change old habits and negative characteristics of personalities and become a better human being, ethically and spiritually.

With meditation, little by little we are liberating ourselves from the narrow path of thought and, of focused us too much on wrong things; the more we open ourselves to a subtle level, the more positive and beneficial our attention becomes.

Excerpt from the book:
Eastern thinking for the mind of the West.
Vision of Raja Yoga
Ed. Brahma Kumaris
Anthony StranoOM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: