lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Supervivència//Survival//Supervivencia.

1958365-bigthumbnail

La consciència de només ser un cos, ens du cap una dependència de tot lo físic, ens fa esclaus, depenents de tot lo exterior.

PUNTS 4/11/18 (Madhuban):  *Sou un ocell volador malgrat la branca de la consciència del cos? La més mínima atracció cap els sanskars vells vol dir que hi ha la consciència del cos. “-La meva naturalesa és així. Els meus sanskars son així. La meva manera de viure és així. Els meus hàbits son així.-” Totes aquests son senyals de la consciència de cos. Us heu envolat fins i tot d’aquesta branca?

Si deixem que totes les excuses per avançar com a persones ens deixin estacats, ens deixin immòbils, serem com aquells ocells que no acaben d’emprendre el vol per por de caure i segueixen agafats a la branca aletejant i perdent les forces sense entendre perquè no es poden envolar. Ha d’arribar el moment en que haurem de passar de totes les excuses i tirar pel dret; serà una qüestió de supervivència.


The consciousness of only being a body, leads us towards a dependence on everything physical, makes us slaves, dependent on all the exterior.

POINTS 11/4/18 (Madhuban): *Are you flying birds despite the branch of body consciousness? The slightest attraction towards old sanskars means that there is the consciousness of the body. “-My nature is like this. My sanskars are like this. My way of living is like this. My habits are like this.-” All of these are signs of body consciousness. So, have you birds flown even from this branch?*

If we let all the excuses, to advance as people, leave us staked, leave us motionless, we will be like those birds that do not take flight for fear of falling and still cling to the branch flapping her wings and losing their strength without understanding why they can not fly. The moment will come when we will have to leave all the excuses and take the shortcut; It will be a matter of survival.


La conciencia de sólo ser un cuerpo, nos lleva hacia una dependencia de todo lo físico, nos hace esclavos, dependientes de todo el exterior.

PUNTOS 4/11/18 (Madhuban):  *¿Sois un pájaro volador a pesar de la rama de la conciencia de cuerpo? La mínima atracción hacia los sanskares viejos significa que hay la conciencia del cuerpo. “-Mi naturaleza es así. Mis sanskares son así. Mi forma de vivir es así. Mis hábitos son así.-” Todas estas son señales de la conciencia de cuerpo. ¿Habéis volado incluso de esta rama?*

Si dejamos que todas las excusas para avanzar como personas nos dejen estacados, nos dejen inmóviles, seremos como aquellos pájaros que no acaban de emprender el vuelo por miedo a caer y siguen agarrados a la rama aleteando y perdiendo las fuerzas sin entender porque no pueden echar a volar. Va a llegar el momento en que tendremos que soltar todas las excusas y tomar el atajo; será una cuestión de supervivencia.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: