lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Somriure guaridor//Healing smile// Sonrisa sanadora.

Alegria

El mirall de l’ànima

SLOGAN 9/11/18 (Madhuban):  *La vostra cara és el mirall del vostre estat intern, i, en conseqüència mai permeteu que la vostra cara sembli seca, sinó una de felicitat.*

Aquí, Déu ens diu que “no permeteu” tanta serietat, tanta tensió, tanta tristesa.., però no ens està proposant que ens posem una màscara, sinó que sigui una expressió autèntica. És important veure esperança als ulls dels demés. Una màscara dibuixarà un somriure, però els ulls seran els que seran, i per dins estarem com estarem i per fora no enganyarem a ningú, i, aquell somriure esdevindrà2898351164_48bae2b552 una ganyota que gelarà el cor d’ambdós: del que ens veu i el nostre mateix. Ell sempre ens està insistint que El recordem a Ell i a ningú més (sants, missatgers, gurus, etc..), perquè Ell és el proveïdor de la felicitat; invocant-Lo a Ell ens amararem internament de la Seva felicitat, i els llavis esbossaran el somriure sincer que sana el món.

Tot i així.., qualsevol manera de somriure o de riure també obra miracles en els éssers humans per a ells mateixos. De fet, hi ha tallers de riure; quan s’ha perdut l’alegria molts no tenen força per pensar en Déu. Es força el riure encara que l’ànima plori per dins i poc a poc s’amaren d’un sentiment positiu que els treu del marciment. És un exercici que va bé, però dura el que dura.


The mirror of the soul

SLOGAN 11/09/18 (Madhuban): *Your face is the mirror of your internal stage, and so never let your face appear dry, but one of happiness. *

Here, God tells us to “not allow” so much seriousness, so much tension, so much sadness.., but He is not proposing that we put on a mask, but that it be an authentic expression. It is important to see hope in the eyes of others. A mask will draw a smile, but the eyes will be whatf7fabdf412005c15c7874d5378350147 they will be, and inside we will be as we are and on the outside we will not deceive anyone, and, that smile will become a grimace that will freeze the heart of both: the one who sees us and the our own. He is always insisting that we remember Him and no one else (saints, messengers, gurus, etc..), because He is the provider of happiness; invoking Him will internally imbue us with His happiness, and the lips will outline the sincere smile that heals the world.

Still.., any form of smile or laugh also works miracles on humans for themselves. In fact, there are laughter workshops; When joy is lost, many have no strength to think about God. Laughter is it forced even though the soul cries inside and little by little they are filled with a positive feeling that takes them out of withering. It is an exercise that goes well, but lasts what lasts.


El espejo del alma

SLOGAN 09/11/18 (Madhuban): * Vuestra cara es el espejo de vuestro estado interno, y, en consecuencia nunca permitáis que vuestra cara parezca seca, sino una de felicidad. *

Aquí, Dios nos dice que “no permitáis” tanta seriedad, tanta tensión, tanta tristeza.., pero no nos está proponiendo que nos pongamos una máscara, sino que sea una expresión auténtica. Es importante ver esperanza en los ojos de los demás. Una máscara dibujará una sonrisa, pero los ojos serán los que serán, y por dentro estaremos como estaremos y por fuera no engañaremos a mindfulness-meditationnadie, y, esa sonrisa se convertirá en una mueca que helará el corazón de ambos: del que nos ve y el nuestro propio. Él siempre nos está insistiendo en que Le recordemos a Él y nadie más (santos, mensajeros, gurús, etc..), porque Él es el proveedor de la felicidad; invocandolo a Él nos impregaremos internamente de Su felicidad, y los labios esbozarán la sonrisa sincera que sana el mundo.

Aún así.., cualquier forma de sonrisa o de risa también obra milagros en los seres humanos para ellos mismos. De hecho, hay talleres de risa; cuando se ha perdido la alegría muchos no tienen fuerza para pensar en Dios. Se fuerza la risa aunque el alma llore por dentro y poco a poco se llenan de un sentimiento positivo que los saca de su marchitez. Es un ejercicio que va bien, pero dura lo que dura.OM SHANTI MÍNIM 

2 comments on “Somriure guaridor//Healing smile// Sonrisa sanadora.

 1. Joan Carles Lara
  Novembre 9, 2018

  Om Shanti!
  Això és molt bonic Júlia.
  Una abraçada de pau.

  M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: