lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Omplir amb l’útil//Fill with the useful//Llenar con lo útil.

calaixos preformance

Buidar el ple perquè hi càpiga l’útil

PUNTS 11/11/18 (Madhuban): * Deixar anar una cosa dolenta, significa adoptar una cosa bona. *

És de guardar al calaix, mai més ben dit .., buidar els calaixos de coses inservibles simplement amuntegades per no saber on situar-les, perquè puguin cabre les coses que realment ens són útils.

La nostra ment, el nostre intel·lecte, la nostra espiritualitat es podrà omplir d’alguna cosa totalment útil, quan els buidem d’experiències que no ens porten a cap lloc, que només ocupen espai i són obstacles per realment experimentar alguna cosa bella, subtil i que ens pugui fer avançar de veritat.

Revisem els “calaixos” del nostre interior i .., si veiem que no ens serveix el que hi ha .., simplement deixem-ho anar i així alguna cosa bona ho podrà omplir.


Empty the full to fit the useful

POINTS 11/11/18 (Madhuban): *Letting go of something bad means adopting something good. *

It is for saver into a drawer, never better said .., empty the drawers of useless things simply piled up because we do not know where to place them, so they can fit things things that, really are useful to us.

Our mind, our intellect, our spirituality it can will filled with something totally useful, when we empty them of experiences that do not take us anywhere, that only occupy space and are obstacles for experience something beautiful, subtle and that can make us move forward really.

Let’s review the “drawers” of our interior and …, if we see somethink that is not useful for us …, let’s just let it go out and so, something good can fill it.


Vaciar lo repleto para que quepa lo útil

PUNTOS 11/11/18 (Madhuban):  *Soltar algo malo, significa adoptar algo bueno.*

Es de cajón, nunca más bien dicho.., vaciar los cajones de cosas inservibles simplemente amontonadas por no saber donde situarlas, para que puedan caber las cosas que realmente nos son útiles.

Nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra espiritualidad se podrá llenar de algo totalmente útil, cuando los vaciemos de experiencias que no nos llevan a ningún lugar, que solo ocupan espacio y son obstáculos para realmente experimentar algo bello, sutil i que nos pueda hacer avanzar de verdad.

Revisemos los “cajones” de nuestro interior y.., si vemos que no nos sirve lo que hay.., simplemente dejémoslo ir y así algo bueno lo podrá llenar.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: