lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Estabilitat//Stability//Estabilidad.

1_pFFczqhm5jcWzCTCULJQyA

Els pensaments inútils, pensaments aleatoris, recurrents, que no s’aturen com ara: “si no hagués passat allò.., etc.”, van minant l’estabilitat de la persona.

SLOGAN 15/11/1 (Madhuban):  * Quan tingueu pensaments del vostre ésser original i de Déu, els vostres pensaments inútils s’acabaran automàticament.*

La joia més preuada que conforma la felicitat és l’estabilitat interior. Sense que hi hagi una talaia ferma, des d’on poder contemplar la vida i actuar en ella, la felicitat es farà fugissera. Quan tenim consciència de que tot el que estem intentant trobar a l’exterior, com ara la pau, etc., de fet ho trobem internament, ja es té un puntal per mantenir-se estable. Només caldrà entendre Qui ens proveeix, Qui ens omple el magatzem de les joies d’aquesta estabilitat desitjada. Déu és el Proveïdor, el segon puntal. Cal retrobar a Déu al nostre interior. Quan tot es capgiri al nostre voltant, amb aquests suports interns, podrem seguir drets, alegres i no defallirem gens; però no oblidem que els tenim; s’han d’usar en el moment que calgui.


The useless thoughts, random, recurrent thoughts, that do not stop like: “if that had not happened …, etc.”, they are undermining the stability of the person.

SLOGAN 15/11/18 (Madhuban): *When you have thoughts of your original self and of God, wasteful thinking willautomatically finish.*

The most precious jewel that makes happiness is inner stability. Without there being a firm watchtower, from where to contemplate life and act in it, happiness will become elusive. When we are aware that everything we are trying to find outside, such as peace, etc., we actually find it internally, we already have a prop to remain stable. It will only be necessary to understand Who provides us, Who fills us with the store of jewels of this desired stability. God is the Provider, the second prop. We have to rediscover God in our interior. When everything turn inside out around us, with these internal supports, we can continue on foot, happy and we will not falter at all; but let’s not forget that we have them; they should be used at the time that is necessary.


Los pensamientos inútiles, pensamientos aleatorios, recurrentes, que no se detienen como: “si no hubiera pasado aquello .., etc.”, van minando la estabilidad de la persona.

ESLOGAN 15/11/18 (Madhuban): *Cuando tengáis pensamientos de vuestro ser original y de Dios, los pensamientos inútiles terminarán automáticamente*.

La joya más preciada que conforma la felicidad es la estabilidad interior. Sin que haya una atalaya firme, desde donde poder contemplar la vida y actuar en ella, la felicidad se hará huidiza. Cuando tenemos conciencia de que todo lo que estamos intentando encontrar en el exterior, como la paz, etc., de hecho lo encontramos internamente, ya se tiene un puntal para mantenerse estable. Sólo habrá que entender Quién nos provee, Quien nos llena el almacén de las joyas de esta estabilidad deseada. Dios es el Proveedor, el segundo puntal. Hay que reencontrar a Dios en nuestro interior. Cuando todo se dé la vuelta a nuestro alrededor, con estos apoyos internos, podremos seguir de pié, alegres y no desfalleceremos nada; pero no olvidemos que los tenemos; se deben usar en el momento que sea necesario.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: