lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Por de ser feliç//Afraid to be happy//Miedo de ser feliz.

unnamed

Si fem una interiorització franca i sincera en nosaltres mateixos, sabem exactament el que de veritat ens dona felicitat.

Res te a veure amb les coses físiques que ens omplen temporalment d’una felicitat enganyosa, d’il·lusió; la mateixa paraula defineix quin tipus de felicitat ens ofereixen les coses físiques, son volàtils perquè les podem perdre i per això la felicitat que experimentem en la vida és fugissera degut a que la basem en aquestes obtencions físiques i tanmateix no tan físiques com pugui ser l’estar atret per la  bellesa, la saviesa, la personalitat d’algú, doncs aquest algú.., també pot decebre’ns en algun moment. Crec que està molt clar que el que no puguem trobar al nostre interior.., no ho trobarem pas al nostre exterior.

(Aquesta part que segueix en cursiva es pot prendre com una mini o maxi meditació segons sigui el temps que li donem als espais del punts suspensius entre frase i frase)

…..Faig el viatge intern i recerco les virtuts que hi han allà……., aparto els defectes que sé que tinc per revertir-los en el moment precís, en l’acció…..; però ara vull centrar-me en el magatzem de felicitat que hi tinc, juntament amb totes les virtuts……. Avui em centro amb la experiència de la felicitat….., deixo a aquesta experiència amarar tot el meu interior com la rosada decora de brillantors la natura, a l’alba…… Resto uns instants en aquesta vibració, respiro profundament……i fixo la imatge que m’he creat per tornar-la a reviure durant el dia quan em faci falta……


If we make a frank and sincere internalization in ourselves, we know exactly what really gives us happiness.

It has nothing to do with physical things that fill us temporarily with a deceptive happiness, with illusion; the same word defines what kind of happiness physical things offer us, they are volatile because we can lose them and that is why the happiness we experience in life is fleeting because we base it on these physical achievements and yet not as physical as it may be. to be attracted by the beauty, the wisdom, the personality of someone, because that someone .., also can disappoint us at some time. I think it is very clear that what we can not find inside ourselves …, we will not find it on our outside.

(This part that follows in italics can be taken as a mini or maxi meditation depending on the time we give to the spaces of suspensive points between phrases)

….. I make the internal journey and look for the virtues that are there ……., I separate the defects that I know that I have, to revert them at the precise moment, in the action …..; but now I want to focus on the store of happiness that I have, along with all the virtues ……. Today I focus on the experience of happiness ….., I let this experience soak my whole interior like the dew decorate at the nature with glowing dots, at dawn …… I rest a few moments in this vibration, I breathe deeply … and fixed the image that I have created to relive it during the day, when I do missing…….


Si hacemos una interiorización franca y sincera en nosotros mismos, sabemos exactamente lo que de verdad nos da felicidad.

Nada tiene que ver con las cosas físicas que nos llenan temporalmente de una felicidad engañosa, de ilusión; la misma palabra define qué tipo de felicidad nos ofrecen las cosas físicas, son volátiles porque las podemos perder y por eso la felicidad que experimentamos en la vida es fugaz debido a que la basamos en estas obtenciones físicas y sin embargo no tan físicas como pueda ser el estar atraído por la belleza, la sabiduría, la personalidad de alguien, pues ese alguien .., también puede decepcionarnos en algún momento. Creo que está muy claro que lo que no podamos encontrar en nuestro interior .., no lo encontraremos en nuestro exterior.

(Esta parte que sigue en cursiva se puede tomar como una mini o maxi meditación según sea el tiempo que le demos a los espacios de puntos suspensivos entre frase y frase)

…..Hago el viaje interno y rebusco las virtudes que hay allí……, aparto los defectos que sé que tengo para revertirlos en el momento preciso, en la acción….. ; pero ahora quiero centrarme en el almacén de felicidad que tengo, junto con todas las virtudes…… Hoy me centro con la experiencia de la felicidad….., dejo a esta experiencia empapar todo mi interior como el rocío decora de brillos la naturaleza, al amanecer…… Resto unos instantes en esta vibración, respiro profundamente…… y fijo la imagen que me he creado para volverla a revivir durante el día cuando me haga falta……qui sóc mini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: