lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

DINS MEU//INSIDE OF ME//DENTRO DE MÍ.

Reflexió de la setmana 24/11/21018
DINS MEU

unnamed

La necessitat d’estar lliure de qualsevol problema és completament natural i constitueix un dels drets humans més bàsics. Hi ha una necessitat fonamental de trencar amb la tristesa.
Sovint, l’únic que aconsegueixo és esgotar-me en una lluita contra causes externes imaginàries, sense reconèixer que la verdadera llavor del sofriment és dins meu. En comptes d’usar les eines de la raó i la maduresa, deixo que aflorin els meus sentiments limitats i els uso com un martell per acabar amb la confusió. Però, en general, l’únic que es trenca és l’ésser.
Moltes de les situacions que provoquen patiment emocional són relativament trivials. El patiment es compra a preu molt baix, i de vegades per res.
Però, no hi ha res que valgui tant la pena com per fer-me abandonar el meu estat essencial de pau. Si algú fa alguna cosa contraria al meu gust o manera de fer les coses, per què m’he de irritar? Fins i tot si alguna cosa surt malament, si sento ira, la situació encara serà més difícil de corregir-se. El trist resultat és que tant la situació com l’ésser es queden fora de control.
L’irònic és que, tot i que l’efecte és negatiu, està motivat pel desig d’aconseguir un estat de pau en el qual ja no senti dolor. Passa que el que aquesta situació necessita es presenta d’una manera errònia i confusa; fins i tot en una situació de conflicte, l’individu segueix, d’alguna forma, buscant la seva qualitat original de pau. Hi ha una gran quantitat d’incongruències en la confusió i la ràbia.
Si més no, malgrat tot, la meta va ser sempre la mateixa; tot i que de vegades aparegui de forma errada. L’únic que vull és pau, amor i felicitat. Ho anhelo en tot i per a tots els que formen el meu món extern i, altre cop, la paradoxa: Pau, amor i felicitat són les meves característiques intrínseques i sempre ho han estat. Estic buscant una cosa que ja tinc!

unnamedExtracte del llibre:
L’última frontera.
Un viatge per la consciència humana.
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Reflection of the week 11/24/21018
INSIDE OF ME

unnamed

The need to be free of any problem is completely natural and constitutes one of the most basic human rights. There is a fundamental need to break with sadness.
Often, the only thing I get is to exhaust myself in a struggle against imaginary external causes, without recognizing that the real seed of suffering is within me. Instead of using the tools of reason and maturity, I let my limited feelings surface and use them as a hammer to end the confusion. But, in general, the only thing that breaks is being.
Many of the situations that cause emotional distress are relatively trivial. Suffering is bought at a very low price, and sometimes for nothing.
But, there is nothing worthwhile to make me abandon my essential state of peace. If someone does something contrary to my taste or way of doing things, why should I get irritated? Even if something goes wrong, if I feel anger, the situation will still be harder to correct. The sad result is that both the situation and the being are out of control.
The irony is that, although the effect is negative, it is motivated by the desire to reach a state of peace in which you no longer feel pain. It happens that what this situation needs is presented in a wrong and confusing way; Even in a situation of conflict, the individual continues, in some way, seeking its original quality of peace. There are a lot of inconsistencies in the confusion and anger.
However, despite all this, the goal was always the same, although sometimes it appears in mistaken form. All I want is peace, love and happiness. I long for it in everything and for all those who make up my external world and, again, the paradox: Peace, love and happiness are my intrinsic characteristics and always have been. I’m looking for something I already have!

unnamedExcerpt from the book:
The last frontier.
A journey through human consciousness
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Reflexión de la Semana    24 de noviembre 2018

 

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

qui-soc minimini

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: