lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

El què has de fer, és..//What you have to do, is..//Lo que tienes que hacer, es..

medico

Amistat, respecte, humilitat, però mai submissió cap a ningú.

SLOGAN 4/12/18:  *Algú lliure de “preocupacions” és algú que manté un equilibri entre la humilitat i “l’autoritat” en la seva vida* (…sigueu companys però.., que no hi hagi petja de servilisme cap a ningú).

El tenir clar els nostres objectius i cap on volem orientar la nostra vida, ens fa ser “autoritats“, aquells que saben el què volen, o, si més no, el que no volen, “autoritats en la matèria”. Quan algú pronuncia aquella tan oïda frase… -el que hauries de fer, és…-, de seguida s’activen els escuts d’alarma i comencem a preocupar-nos. Però si mantenim una paritat entre ser humils, dolços amb l’altre que intenta “ajudar-nos”, i, entre la certesa d’on volem anar.., mantindrem claredat i obertura en la ment, doncs no hi deixarem espai a l’estrès que provoca sentir l’amenaça de la intromissió de l’altre.


Friendship, respect, humility, but never submission to anyone.

SLOGAN 12/04/18 * Someone free of “worries” is someone who maintains a balance between humility and “authority” in his life * (…be colleagues but.., that there is no trace of servility towards anyone) .

Having clear our objectives and where we want to guide our lives, makes us to be “authorities“, those who know what they want, or, at least, what they do not want, “authorities in the matter”. When someone says that so-heared phrase… -what you should do, it’s…-, immediately the alarm shields are activated and we start to worry. But if we maintain a parity between being humble, sweet with the other that tries to “help” us, and, between the certainty of where we want to go…, we will maintain clarity and mental openness, because we will not leave room for the stress that causes the threat of the intrusion of the other.


Amistad, respeto, humildad, pero nunca sumisión hacia nadie.

SLOGAN 04/12/18 *Alguien libre de “preocupaciones” es alguien que mantiene un equilibrio entre la humildad y la “autoridad” en su vida * (…sed compañeros pero.., que no haya huella de servilismo hacia nadie).

El tener claro nuestros objetivos y hacia dónde queremos orientar nuestra vida, nos hace ser “autoridades“, aquellos que saben lo que quieren, o, al menos, lo que no quieren, “autoridades en la materia”. Cuando alguien pronuncia aquella tan oída frase… -lo que deberías hacer, es…-, enseguida se activan los escudos de alarma y empezamos a preocuparnos. Pero si mantenemos una paridad entre ser humildes, dulces con el otro que intenta “ayudarnos”, y, entre la certeza de donde queremos ir.., mantendremos claridad y apertura mental, pues no vamos a dejar espacio al estrés que provoca sentir la amenaza de la intromisión del otro.qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: