lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

AHINSA अहिंसा

Ahinsa_Parmo_Dharm_1

El missatge de la no-violència és “Ahinsa” (sense cap mena de petja de violència)

S’ha d’arribar fins a tal punt que, en les nostres paraules i pensaments, no hi hagi cap rebuig cap a nosaltres mateixos (no acceptar-se) ni cap a ningú per ser d’alguna manera que no ens agrada. Doncs qualsevol tipus de violència ens ensorra i ens ofega al llot del malestar de la tristesa, la impotència.

Aquest és l’estat de l’ésser que s’ha d’aconseguir per mantenir un canvi constant en el món humà que possibiliti la creació d’un món amable i confortable, on s’hi pugui viure amb confiança plena. Un món així no serà susceptible de témer que les paraules i gestos es mal-interpretin; quan hi han bons desitjos per a tothom, i, no hi ha la llavor de la negativitat tampoc en els altres, aleshores les vibracions bones arriben i no s’interpreten a l’inrevés.

Quantes vegades ens haurà passat que tot i tenir bons sentiments cap a algú, al dir-li quelcom, ens quedem estorats veient la seva reacció que res té a veure amb el significat del que volíem comunicar…!


The message of nonviolence is “Ahinsa” (without any trace of violence)

We must get to such a point that, in our words and thoughts, there is no rejection towards ourselves (not accept himself) or towards anyone for being in some way that we do not like. For any type of violence sinks us and drowns in the mud of the discomfort of sadness, impotence.

This is the state of the being that must be achieved to maintain a constant change in the human world that allows the creation of a friendly and comfortable world, where we can live with full confidence. Such a world will not be susceptible to fear that words and gestures will be misinterpreted; when there are good wishes for all, and there is no seed of negativity in others, then good vibrations arrive and are not interpreted in reverse.

How many times will it have happened to us that despite having good feelings towards someone, when we say something, we are stunned seeing their reaction that has nothing to do with the meaning of what we wanted to communicate …!


El mensaje de la no-violencia es “Ahinsa” (sin ningún tipo de huella de violencia)

Hay que llegar hasta tal punto que, en nuestras palabras y pensamientos, no haya ningún rechazo hacia nosotros mismos (no aceptarse) ni hacia nadie por ser de alguna manera que no nos gusta. Pues cualquier tipo de violencia nos hunde y nos ahoga el lodo del malestar de la tristeza, la impotencia.

Este es el estado del ser que se debe conseguir para mantener un cambio constante en el mundo humano, que posibilite la creación de un mundo amable y confortable, donde se pueda vivir con confianza plena. Un mundo así no será susceptible de temer que las palabras y gestos se mal-interpreten; cuando hay buenos deseos para todos, y no existe la semilla de la negatividad tampoco en los otros, entonces las vibraciones buenas llegan y no se interpretan al revés.

¡Cuántas veces nos habrá pasado que a pesar de tener buenos sentimientos hacia alguien, al decirle algo, nos quedamos aturdidos viendo su reacción que nada tiene que ver con el significado de lo que queríamos comunicar …!

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: